Bakı Musiqi Akademiyası
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

 

Tarix və müasirlik

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları


FƏLSƏFƏ DOKTORU İMTAHANLARININ PROQRAMLARI

AZƏRBAYCANIN REGİONLARI ÜÇÜN MƏKTƏB-STUDİYANIN 2021-2022-ci TƏDRİS İLİNDƏ PULSUZ ONLAYN USTAD DƏRSLƏRİ


“MUSİQİÇİLƏRİN PEDAQOJİ USTALIĞI” BEYNƏLXALQ FESTİVAL-MÜSABİQƏ

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО МУЗЫКАНТОВ» МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС


"PEDAGOGICAL SKILLS OF MUSICIANS" INTERNATIONAL FESTIVAL-COMPETITION

Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası müəllim və tələbə heyətinin nəzərinə

ELAN


ORTA İXTİSAS MUSİQİ MƏKTƏB-STUDİYASINA MƏKTƏBƏQƏDƏR VƏ KİÇİK YAŞLI MƏKTƏBLİ UŞAQLARIN QƏBULU ÜÇÜN ÖDƏNİŞSİZ HAZIRLIQ KURSLARI TƏŞKİL EDİR

БАКИНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ОРГАНИЗУЕТ БЕСПЛАТНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В СРЕДНЮЮ СПЕЦИАЛЬНУЮ МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ-СТУДИЮ


Ali məktəb, musiqi kollecləri, incəsənət məktəbləri, VII və XI illik uşaq musiqi məktəblərinin müəllimləri üçün MÜƏLLİMLƏRİN İXTİSASARTIRMASI ÜZRƏ (ƏYANİ VƏ DİSTANT)
P R O Q R A M
təyin edilmişdir.

İxtisas imtahanının proqram tələbləri


Koreya Respublikası Təhsil Nazirliyi yanında Beynəlxalq Təhsil üzrə Milli İnstitutu (BTMİ) 2022-ci il üçün xarici tələbələrə bakalavr pilləsi üzrə “Global Koreya Təqaüd Proqramı”nı elan etmişdir.

Elan!

Müəllim və tələbələrin nəzərinə!


Azərbaycan İslam İnkişaf Bankı 2021-2022-ci illər üzrə Təqaüd Proqramı elan etmişdir.

Sonaxanım Qulam qızı İbrahimova tərəfindən 6213.01 - Musiqi sənəti ixtisasında sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Menecment fəaliyyəti Azərbaycan musiqi incəsənətinin inkişafı kontekstində” mövzusunda dissertasiya işinin elmi seminarı


2022/2023-cü tədris ili üzrə SABAH qruplarının bakalavriat səviyyəsinə tələbə qəbulu açıq elan olunur.

1 iyun 2022-ci il tarixindən etibarən Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında Yaz İmtahan Sessiyası başlanacaqdır.


Bakı Musiqi Akademiyasının Tarix-nəzəriyyə fakültəsi “Vətən savaşında tarixi zəfər” mövzusuna həsr olunmuş sərbəst yazı işi müsabiqəsi elan edir!

Britaniya Şurası Yaradıcı Prodüserlər (Creative Producers) proqramı üçün açıq müsabiqə elan edib.


Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası aşağıdakı kafedralarda vakant yerləri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

"Klassik fortepiano sonata və romansların simfonik orkestr üçün orkestrləşdirmə" RESPUBLİKA MÜSABİQƏSİ


Bakı Musiqi Akademiyası, Erasmus Beynəlxalq mübadilə proqramı 2022-2023 tədris ili üzrə qəbula start verir.

ABİTURİYENTLƏRİN VƏ YUXARI SİNİF (V,VI,VII,VIII,IX,X) ŞAGİRDLƏRİNİN NƏZƏRİNƏ!


Gülnar Elçin qızı Mirzəyevanın “Azərbaycan fortepiano musiqisi və ifaçılığında etüd janrı” mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

Nailə Baloğlan qızı Məmmədovanın “Azərbaycan musiqi folkloru müasir bəstəkarların xor işləmələrində” mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi


25 noyabr 2021-ci il tarixindən etibarən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində yaradılmış "Təhsil Tələbə Krediti Fondu"nun vəsaiti hesabına təhsil tələbə kreditlərinin verilməsi üçün elektron müraciətlərin qəbuluna başlanılmışdır.


 

 

 

Bakı Musiqi Akademiyası

bir çox nailiyyətlər və qələbələr əldə edərək çətin yollar

keçmişdir:  milli musiqi mədəniyyətinin uğurlu inkişafına köməklik göstərmiş

və respublikadan uzaqlarda da rəğbət və hörmət qazanmışdır.

 

 

 • 1
 • 2

İsmayılov Mәmmәdsaleһ Cәmil oğlu

(1912, Şəki - 1993, Bakı)

Musiqişünas alim, pedaqoq, sənətşünaslıq namizədi (1964), professor (1983). Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi (1972).

Azәrbaycanın ilk nәzәriyyәçi-musiqişünası, Ü.Hacıbəylinin tәlәbәsi vә Azәrbaycan xalq musiqisinin әsasları üzrә onun işinin davamçısı olmuşdur.

1936-cı ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının tarix-nəzəriyyə fakultəsinə daxil olmuşdur. Ü.Hacıbəylidən Azәrbaycan xalq musiqisinin әsaslarını öyrәnmiş, onun fikirlərini və xalq musiqisinin dərinliklərini hərtərəfli mənimsəməyə çalışmışdır. Təhsil illərində ADK-nın nəzdində Bülbülün rəhbərlik etdiyi Elmi-tədqiqat musiqi kabinetində fəaliyyət göstərmiş, xalq musiqi nümunələrinin notlaşdırılmasında və ekspedisiyalarda iştirak etmişdir. 1940-cı ildə Konservatoroiyanı bitirmiş və burada elmi və pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır.

1941-ci ildə orduya çağırılan M.İsmayılov Moskva Konservatoriyasının nəzdinfə hərbi dirijorluq kursunu bitirmiş və hərbi hissələrdə orkestr təşkili və tədbirlərin keçirilməsi ilə məşğul olmuşdur. 1946-cı ildə ordudan tәrxis olunaraq Bakıya qayıtmış, Ü.Hacıbəylinin rəhbərliyi altında Akademiyanın İncәsәnәt İnstitutunda işləmişdir. Eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında ömrünün sonuna kimi pedaqoji fəaliyyət göstərmiş, uzun müddət “Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrasının müdiri olmuşdur.

Elmi yaradıcılığının əsas mövzusunu Azərbaycan milli musiqisinin məqam nəzəriyyəsinin araşdırılması təşkil edir. Ü.Hacıbəylinin muilli musiqinin tədqiqi sahəsindəki kəşflərini davam və inkişaf etdirmiş, məqam nəzəriyyəsinə yeni cəhətlər gətirmişdir. Ü.Hacıbəylinin “Azәrbaycan xalq musiqisinin әsasları” elmi-fundamental əsərini Azәrbaycan dilinә tәrcümә etmişdir (1950).

“Azərbaycan xalq musiqisinin janrları” (1960), “Azәrbaycan xalq musiqisinin mәqam vә muğam nәzәriyyәsinә dair elmi-metodik oçerklәr” (1991) adlı monoqrafiyaların, “Elementar musiqi nəzəriyyəsi” dərsliyinin, bir sıra metodik vəsaitlərin və elmi məqalələrin müəllifidir. Xalq musiqisinin toplanıb tədqiq edilməsində mühüm xidmətləri olmuşdur. “Azərbaycan xalq rəqsləri” (T.Quliyev və Z.Bağırovla birlikdə, 1950) məcmuəsinin tərtibçilərindən biridir.

Bakı Musiqi Akademiyasında məzun günü.

 • Elektron təhsil resursları

  Elektron təhsil resursları

  Bu dərs vəsaitlərinin əsas fərqləndirici xüsusiyyəti – Azərbaycan musiqi təhsili ənənələrinin, bu sahədə çalışan müəllimlərin və tələbələrin zəngin təcrübəsinin, ən yeni kompüter texnologiyaları ilə uzlaşdırılmasından ibarətdir...

  Daha ətraflı

 • Musiqiçilər gülür

 • Dostluq şarjları


Bu bölmə Azərbaycan musiqiçilərinin incə yumoruna həsr olunub. Parlaq hazırcavablıq, əyləncəli paradokslar, gülməli vəziyyətlər, həyatda baş verən maraqlı hadisələr - bütün bunlar burada xatirələr vasitəsilə öz əksini tapır, onlarla təmasda olan hər kəsə çoxlu şən dəqiqələr yaşadır.
Daha ətraflı

Musiqi anı

- Atacan, mənə baraban al!
- Oğlum, imkan ver dincəlim, işimdə barabansız da o qədər səs-küy var ki.
- Atacan, al! Mən barabanda ancaq sən yatandan sonra çalacağam.
Daha ətraflı