• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Xəbərlər

  15 yanvar 2021-ci il

  15 yanvar 2021-ci il tarixində müəllimlər Leyla Məmmədova və Gülbacı İmanovanın iştirakı ilə Magistratura şöbəsinin "Dirijorluğun müasir istiqamətləri" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  14 yanvar 2021-ci il

  14 yanvar 2021-ci il tarixində professor Xuraman Qasımovanın iştirakı ilə “Solo oxuma və opera hazırlığı” kafedrasının II kurs tələbələri ilə Opera sinfi üzrə imtahan keçirilib.

  Ardını oxu...

  14 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 14 yanvar tarixində müəllim Lalə Rzayeva, assistent Züleyxa Abdullanın iştirakı ilə "İxtisas fortepiano" kafedrasının magistr şöbəsinin I kurs tələbələrinin "Fortepiano ifaçılığının müasir istiqamətləri" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  13 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 13 yanvar tarixində dosent Xədicə Rzayeva və assistent Züleyxa Abdullanın iştirakı ilə "İxtisas fortepiano" kafedrasının Azərbaycan dili bölməsi üzrə II kurs tələbələrinin "XX-XXI əsr ifaçılıq repertuarı" fənnindən imtahan keçirildi.

  Ardını oxu...

  13 yanvar 2021-ci il

  13 yanvar 2021-ci il tarixində professor Laləxanım Rzayeva və assistent dosent Günel Kazımovanın iştirakı ilə "İxtisas fortepiano" kafedrasının Azərbaycan bölməsi üzrə II kurs tələbələrinin "İfaçılıq sənətinin tarixi" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  13 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 13 yanvar tarixində müəllim Səbinə Bəylərbəyovanın iştirakı ilə "Fortepiano, orqan və klavesin" kafedrasının II kurs tələbələrinin "Orqan ifaçılığı tarixi" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  13 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 13 yanvar tarixində müəllim Gülnar Mirqasımın iştirakı ilə " Fortepiano, orqan və klavesin" kafedrasının IV kurs tələbələrinin "Registrovka istifadə prinsipləri" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  13 yanvar 2021-ci il

   2021-cil il 13 yanvar tarixində müəllim Leyla Zöhrabovanın iştirakı ilə Azərbaycan bölməsinin "Bəstəkarlıq" kafedrasının "Muğam" fənnindən imtahan keçirildi.

  Ardını oxu...

  12 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 12 yanvar tarixində BMA-nın müəllimləri Arzu Rzayeva və Nigar Məlikovanın iştirakı ilə Azərbaycan və rus bölmələri üzrə "Fortepiano" fakültəsinin IV kurs tələbələrinin "Pedaqoji repertuarın öyrənilməsi" fənnindən imtahanı keçirildi

  Ardını oxu...

  12 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 12 yanvar tarixində Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının "Bəstəkarlıq" kafedrasının müəllimi, professoru Nazim Mirişlinin iştirakı ilə "Musiqi müəllimliyi" fakültəsinin IV kurs tələbələrinin "Xor aranjımanı" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  11 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 11 yanvar tarixində müəllimlər N.Qulamova və Z.Qarayevanın iştirakı ilə "Simli alətlər" kafedrasının III kurs tələbərinin "Xüsusi pedaqoji hazırlıq" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  11 yanvar 2021-ci il

   2021-ci il 11 yanvar tarixindən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında online şəkildə "Microsoft Teams" proqramı vasitəsilə 2021-2022-ci il qış imtahan sessiyası başlanmışdır.

  Ardını oxu...

  14 dekabr 2020-ci il

  14 dekabr 2020-ci il tarixində müəllim Gülmirə Qəhrəmanovanın iştirakı ilə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının qiyabi şöbəsinin "Fortepiano" ixtisasının V kurs tələbələrinin online şəkildə "Seçmə fənn" imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  11 dekabr 2020-ci il

  11 oktyabr 2020-ci il tarixində Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında qiyabi şöbəsinin Musiqişünaslıq ixtisasının II kurs tələbələrinin imtahanı keçirildi

  Ardını oxu...

  07 dekabr 2020-ci il

  2020-ci il 7 dekabr tarixində Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının qiyabi şöbəsinin "Dirijorluq" ixtisasının III kurs tələbələrinin  və "Musiqişünaslıq" ixtisasının  IV kurs tələbələrinin "Polifoniya" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  05 dekabr 2020-ci il

  05 dekabr 2020-ci il tarixindən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında Qiyabi şöbənin online formada imtahanları başlamışdır:

  Ardını oxu...

  2 iyul 2020-ci il

  2020-ci il 2 iyul tarixində müəllim Turan Məmmədəliyeva tərəfindən Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Estrada sənəti” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə II kurs tələbələrinin “Estrada populyar və caz musiqisinin təhlili və nəzəriyyəsi” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  1-2 iyul 2020-ci il

  2020-ci il 1-2 iyul tarixlərində komissiya üzvləri G.Acalova, A.Zamanova, A.Aşumovanın iştirakı ilə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Fortepiano” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə III kurs tələbələrinin “Konsermeystr ustalığı” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  2 iyul 2020-ci il

  2020-ci il 2 iyul tarixində müəllimlər Yeganə Tapdıqova, Gülnarə Quliyeva, asistent Şəhla İbrahimova tərəfindən “Simli alətlər” fakültəsinin Azərbaycan və rus bölmələri üzrə III kurs tələbələrinin “Orkestr repertuarı” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  30 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 30 iyun tarixində müəllim Zəhra Qarayeva və Arzu Rzayeva tərəfindən “Musiqi müəllimliyi” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə II kurs tələbələrinin “Xüsusi pedaqoji hazırlıq” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  30 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 30 iyun tarixində müəllim Nərgiz Əliyeva tərəfindən “Musiqi müəllimliyi” ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə II kurs tələbələrinin “Əsas musiqi aləti və onun tədris metodikası” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  30 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 30 iyun tarixində komissiya üzvləri Samirə Aşumova, Nəzakət Rimazi, Arzu Məmmədova, Sevinc Sultanova, Cəmilə Əmirovanın iştirakı ilə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Fortepiano” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə I kurs tələbələrinin “Ansambl ifaçılığı” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  29-30 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 29-30 iyun tarixində komissiya üzvləri Gülnarə Acalova, Leyla Zeynalova, Gülnarə Əhmədzadənin iştirakı ilə “Fortepiano” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə II kurs tələbələrinin “Konsertmeystr ustalığı” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  29 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 29 iyun tarixində müəllim Cəmilə Həsənova tərəfindən “Etnomusiqişünaslıq” ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə III kurs tələbələrinin “Muğam” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  29 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 29 iyun tarixində komissiya sədri Kamilə Dadaşzadə, komissiya üzvləri Ülviyyə İmanova, Tariyel Məmmədov, İmruz Əfəndiyevanın iştirakı ilə magistratura şöbəsinin Azərbaycan və rus bölmələri üzrə II kurs tələbələrinin diplom müdafiəsi uğurla başa çatdırıldı.

  Ardını oxu...

  29 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 29 iyun tarixində müəllim Mehriban Əhmədova, asistent Leyla Zöhrabova tərəfindən “Etnomusiqişünaslıq” ixtisasının rus bölməsi üzrə III kurs tələbələrinin “Muğam” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  29 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 29 iyun tarixində müəllimlər Arzu Rzayeva, Fatimə Əliyeva, Həqiqət Yusifova  tərəfindən “Musiqi müəllimliyi” ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə I kurs tələbələrinin “Əsas musiqi aləti və onun tədris metodikası” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  29 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 29 iyun tarixində müəllim Yeganə Tapdıqova, asistent Azər Mustafazadə tərəfindən magistratura şöbəsinin Azərbaycan və rus bölmələri üzrə I kurs tələbələrinin “Musiqi texnologiyaları tarixi” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  29 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 29 iyun tarixində müəllim Turan Məmmədəliyeva tərəfindən “Solo oxuma” ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə II kurs tələbələrinin “Musiqi əsərlərinin təhlili” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  29 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 29 iyun tarixində müəllimlər Rasimə Babayeva, Afaq Rüstəmova, Nelli Abutidze tərəfindən “Fortepiano, orqan və klavesin” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə I kurs tələbələrinin “Ansambl ifaçılığı” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...