• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Союз Развития Грузинского Фольклора и Классической Музыки «Гармония» проводит VI международный конкурс «Юный Виртуоз».

  Союз Развития Грузинского Фольклора и Классической Музыки «Гармония»

  12.03 – 13.03.  (15.03  - гала-концерт) 2021 года, Союз Развития Грузинского Фольклора и Классической Музыки «Гармония» проводит VI  международный конкурс «Юный Виртуоз».

  Цель конкурса состоит в пропаганде классической музыки, в привлечении к проекту молодых исполнителей, в проявлении их технических возможностей и в выявлении особо одаренных исполнителей и  их поддержке.

   

   

  Условия проведения конкурса:

   

  В конкурсе могут участвовать ученики  музыкальных школ от  2 го до 11 класса. 

  Участники должны выступить со специальной программой: один этюд и одна виртуозная пьеса.

   

  В каждой категории будут распределяются победили по трём первым местам. Участники будут вознаграждены дипломами, а победителю конкурса, выбранному компетентным жюри, будет присужден Гран-при. 

   

   Программа:

                 II   Класс

  1. Черни - Гермер - этюды - №14;  №17; №21;    I тетрадь

  Лешгорн – оп. 65  - этюды -  № 5; №6;  № 23;

   Шитте – оп. 68  - этюд -  № 3;    ( один этюд по желанию);

  1. Виртуозная пьеса ( свободный выбор).

   

                           III   Класс

  1. Черни – Гермер - этюды: №36; №43;  №50 ;   I тетрадь

    Шитте – оп. 68 -  этюды -   №2;   №4 ;

    Лак -   № 2;      ( один этюд по желанию);

  2.Виртуозная пьеса  ( свободный выбор).

   

                     IV   Класс

  1.Черни – Гермер - этюды:  №12;  №16;  №18;    II тетрадь

    Беренс - оп. 29- этюды - №3; №8;  и   оп.61  №4;  ( один этюд по желанию);

  2.Виртуозная пьеса  ( свободный выбор).

                     V  Класс

     1.Черни – оп. №299  - этюды:  №7;  №13;  №21; 

    Беренс - оп. 88 – этюд - №17; 

   Лешгорн - оп. 66 – этюд -   №9;  

        Равина – оп.  50 -  этюд -  №5;   ( один этюд по желанию)

     2.Виртуозная пьеса  ( свободный выбор).

                       VI  Класс

  1. Черни – оп. №299 - этюды:  №18;  №23;  №24;

    Беренс -88  - этюд -  №12;   

    Лешгорн - оп. 66 – этюд -  №15; 

    Крамер  - этюд - №23;      ( один этюд по желанию)

     2.Виртуозная пьеса (свободный выбор).

   

                   VII  Класс

  1. Черни – Опус №740 - этюды: №12; №13;  №14;

      Крамер -  этюды -  №2; № 8; № 10; 

      Шитте – оп. 68  - этюд - № 25; ( один этюд по желанию)

  1. Виртуозная пьеса (свободный выбор).

                       VIII  Класс

  1. Мошковский – Оп. № 72 -этюды: №2;  №6; №9; №11 ;

     Черни – оп. 740 - этюды -№3; №8; №50  ( один этюд по желанию)

  1. Виртуозная пьеса (свободный выбор).

   

                           IX  Класс

  1. Клементи- Таузиг - «Ступень к Парнасу»Этюды:  №12;  №13;  №26; 

            Мошковский   оп. 72 -этюд - №11 ;

           Шопен -  оп.25   -  №2;   ( один этюд по желанию)

  1. Виртуозная пьеса (свободный выбор).

                           Класс

  1. Шопен- Оп. №25 этюды: ( один этюд по желанию)
  2. Виртуозная пьеса (свободный выбор).

                                     

                         XI  Класс

  1. Этюды: ( один этюд по желанию)
  2. Виртуозная пьеса (свободный выбор).

   

  Жюри конкурса:

  Участники конкурса будут оцениваться компетентными членами жюри, которые будут объявлены до начала конкурса. 

   

  Финансирование:

  Конкурс проводится на  собранных самостоятельно средствах. Участники, в виде пожертвования, должны внести  50$.

   

   Для дополнительной информации обращайтесь по номеру  +995574144884

  или по почтовому адресу  : Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

   

  Основатель: Цицино Бичикашвили