• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Müsabiqələr

  10 yanvar 2021-ci il

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası  “Solo oxuma və opera hazırlığı”  kafedrasının müəllimi, Beynəlxalq müsabiqələr laureatı Məmmədova Güllübəyim Abı qızı 10 yanvar 2021-ci il tarixində Qazaxıstanın Nur-Sultan şəhərində təşkil olunan “Astana stars”  VI Beynəlxalq online festival-müsabiqədə çıxış etmişdir.

  Ardını oxu...

  21 dekabr 2020-ci il

  Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Təbriz Xəlilbəyli

  Ardını oxu...

  19 dekabr 2020-ci il

  Карабах-Жемчужина Азербайджана

  Ardını oxu...

  16 dekabr 2020-ci il

  Яркий представитель музыкальный культуры Шуши – Сеид Шушинский

  Ardını oxu...

  15 dekabr 2020-ci il

  Qarabağın görkəmli musiqi xadimi Süleyman Ələsgərov

  Ardını oxu...

  14 dekabr 2020-ci il

  Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov

  Ardını oxu...

  12 dekabr 2020-ci il

  Soltan Hacıbəyov yaradıcılığının ümumi xarakteristikası

  Ardını oxu...

  10 dekabr 2020-ci il

  Azərbaycanın caz ustası Vaqif Sadıxov

  Ardını oxu...

  7 dekabr 2020-ci il

  Qızıl əllərdən ruha süzülən sənət – Eyyub Quliyev

  Ardını oxu...

  7 dekabr 2020-ci il

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası  “Solo oxuma və opera hazırlığı”  kafedrasının müəllimi, Beynəlxalq müsabiqələr laureatı Məmmədova Güllübəyim Abı qızı 7 dekabr 2020-ci il tarixində Qazaxıstanda təşkil olunan “Astana stars”  V Beynəlxalq online festival-müsabiqədə çıxış etmişdir.

  Ardını oxu...

  3 dekabr 2020-ci il

  Rəşid Behbudov. Qarabağın görkəmli xadimləri

  Ardını oxu...

  1 dekabr 2020-ci il

   Dirijor pultu arxasında keçən ömür

  Ardını oxu...

  28 noyabr 2020-ci il

  Vasif Adıgözəlovun yaradıcılığında yaşayan Vətən Sevgisi.

  Ardını oxu...

  27 noyabr 2020-ci il

  Qarabağın görkəmli musiqi xadimləri-Xarrat Qulu

  Ardını oxu...

  26 noyabr 2020-ci il

   Sazın sözün beşiyi Kəlbəcər, Dədə Şəmşir

  Ardını oxu...

  25 noyabr 2020-ci il

  Xalq musiqimizin korifeyi Xan Şuşinski

  Ardını oxu...