• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  30 dekabr 2020-ci il

  Сompetitions

   

  "FIRST INTERNATIONAL COMPETITION OF PERFORMERS

  OF ACADEMIC, FOLK AND JAZZ MUSIC"

  (The Project Author - Tarlan Seyidov)

  Baku – 2020

   

  Dedicated to the 40th anniversary of the Central Special Music

  School-Studio - practical and scientific-experimental base of

  Baku Music Academy named after Uzeyir Hajibayli

   

   

  Chairman of the jury - Rector of the Baku Music Academy named after Uzeyir Hajibayli, People's Artist of the USSR and Azerbaijan, Professor

   Farhad BADALBAYLI

   

  Co-chairman of the jury - Director of the Special Music School-Studio

   of Baku Music Academy named after Uzeyir Hajibayli,

   Honored Art Worker of Azerbaijan,

  Doctor of Science in Art History, Professor

  Tarlan SEYIDOV

   

   

  RESULTS

   

  Nomination: “PIANO”

  (85 participants)

  JURY (in alphabetical order):

  Abbasova E., Guliyeva N., Maharramova H., Rimazi N., Svitova Т.

   

   

  I CATEGORY (9 – 12 years, 36 participants)

   

  I DEGREE LAUREATE (1)

  Ethan Li (15.01.2010). USA, San Jose, CA,

  teacher - Sultanov Namik

  https://youtu.be/dnSu6RnR1cU

  https://youtu.be/Dga-Gc18wRM

  https://youtu.be/mJcrqbSQc_M

   

  II DEGREE LAUREATES (2)

  Jalala Ismayilzada (08 07.2011). Azerbaijan, Baku, Music School № 35,

  teacher – Amirova Kamilla

  https://youtu.be/dGbEGuJeHEc 

  https://youtu.be/Rm2w7yC2mtk 

  https://youtu.be/aG5xLRe8n_k

  Valiyev Ali (12.03.2008). Azerbaijan, Baku, Music School named after Bulbul,

  teacher – Mirzayeva Gulnara

  https://youtu.be/DTwZjBPhOss

  https://youtu.be/JBCf8SDR5iY

  https://youtu.be/jXvkVcjX-_U

   

  III DEGREE LAUREATE (1)

  Laura Kay (27.08.2009). USA, Davis, California,

  teacher – Sultanova Narmina

  https://youtu.be/UyAe1cjDesU

  https://youtu.be/3_OeYWM0NvM

  https://youtu.be/3BHNwIAcnpE

   

  DİPLOMANTS (11)

  Abasova Fatima (01.05.2009). Azerbaijan, Jeyranbatan, Art School,

  teacher – Hasanova Yegana

  https://www.youtube.com/watch?v=SdneDmbx7qA

  Jalilzada Ali (19.01.2011). Azerbaijan, Sumgayit, Music School № 1,

  teacher – Aghayeva Jeyran

  https://youtu.be/8uvOUB65sks

  https://youtu.be/2SfBFsON6Xw

  https://youtu.be/YnSblhWYEWU

  Eyvazova Elza (03.10.2008). Azerbaijan, Aghdam, Music  School № 1,

  teacher – Karimova Konul

  https://youtu.be/H5AcJc6Aucg

  https://youtu.be/-nCVW2UYQ8Q

  https://youtu.be/pUJfm2jes2w

  Hashimzada Seyran (29.02.2008). Azerbaijan, Sumgayit, Art School № 3,

  teacher – Zulfugarova Rufana

  https://youtu.be/VRblAygzh_U

  https://youtu.be/m78Io8-UhLw

  https://youtu.be/J9TsfFLWRr8

  Khudiyev Ogtay (26.10.2011). Azerbaijan, Baku, Music School № 6,

  teacher – Rahimova Sevda

  https://youtu.be/KT10a459Tc4

  https://youtu.be/vZSnYFIwpxQ

  Le Savannah (30. 09. 2010). USA,

  teacher - Teylor Tarana

  https://www.youtube.com/watch?v=7p-PaXxQY_w

  Malikli Nil (28.09.2011). Azerbaijan, Baku, BMA Music School-Studio

  teacher – Mansurova Nargiz

  https://youtu.be/tt44qF8hUr8

  https://youtu.be/UG_gqQVf1v8

  https://youtu.be/QnFqt1MNTVw

   

  Mammadzada Aysu (02.08.2011). Azerbaijan, Sumgayit, Music School № 1,

  teacher – Aliyeva Esmira

  https://youtu.be/hnvdbjEHykI

  https://youtu.be/xbS6rZxZc3c

  https://youtu.be/FlFTS-S5fGc

  Nuraliyeva Madina (22.03.2011). Azerbaijan, Baku, Art School,

  teacher – Mammadova Afruz

  https://www.youtube.com/watch?v=HP_oYuuhnqI&feature=youtu.be

  Rustamova Nazrin (27.08.2009). Azerbaijan, Sumgayit, Music School № 1,

  teacher – Aliyeva Esmira

  https://youtu.be/KuddKZoeKWs

  https://youtu.be/xJBF6Xdwe3w

  https://youtu.be/XL0GnhhdGcA

  Rzayeva Aydan (23.04.2008). Azerbaijan, Baku, Music School № 33,

  teacher – Sheykhova Aida

  https://youtu.be/u3orqMA7hAc

   

  INCENTIVE DIPLOMAS (16)

  Abbasli Nazli (05.07.2010). Azerbaijan, Baku, Art School №5,

  teacher - Rzayeva Laman

  Abdurahmanova Nubar (18.09.2010). Azerbaijan, Shaki, Music School № 3,

  teacher -  Jafarova Sevinj

  Aliyeva Jala (10.07.2010). Azerbaijan, Shirvan, Music School,

  teacher -  Hajiyeva Vusala

  Asadova Narmin (19.02.2009). Azerbaijan, Jeyranbatan, Art School,

  teacher - Yegana Hasanova

  Hasanli Sona (22.04.2011). Azerbaijan, Shaki, Music School № 3,

  teacher -  Javadova Turkan

  Hasanzada Jamad (08.12.2007). Azerbaijan, Jeyranbatan, Art School,

  teacher – Bashirova Yasaman

  Ismayilova Hijran (29.04.2009). Azerbaijan, Shaki, Music School № 4,

  teacher -  Amrahova Almas

  Kocharli Malak (28.08.2009). Azerbaijan, Barda, Art School № 4,

  teacher – Mehriban Hajiyeva

  Majidova Melisa (17.02.2010). Azerbaijan, Shaki, Music School № 3,

  teacher – Gachayeva Safa

  Muradova Sugra (08.05.2009). Azerbaijan, Saatli, Music School,

  teacher – Samadova Hijran

  Olkhovaya Valeriya (15.05.2010). Azerbaijan, Sumgayit, Music School № 1,

  teacher – Majidova Sevda  

  Sariyeva Aytaj (23.07.2010). Azerbaijan, Barda, Divanli, Music School,

  teacher – Kerimova Samira

  Soltanova Aysu (03.09.2011). Azerbaijan, Barda, Divanli, Music School,

  teacher – Balakishiyeva Vafa

  Taghizade Fidan (23.08.2010). Azerbaijan, Samukh, Music School,

  teacher – Taghiyeva Aynura

  Khalilov Jeyhun (29.12.2008). Azerbaijan, Shaki, Music School № 4,

  teacher – Humbatova Elnara

  Zohrabbayli Leyla (12.04.2008). Azerbaijan, Barda, Art School № 4,

  teacher – Huseynova Sevinj

   

  II CATEGORY (13 - 16 years, 30 participants)

   

  I DEGREE LAUREATES (3)

  Karimova Nurel (20.06.2005). Azerbaijan, Baku, BMA Music School-Studio

  teacher – Mansurova Nargiz  

  https://youtu.be/bVGdbf8YGRg

  https://youtu.be/xQm6Fk2ht_A

  https://youtu.be/ZRIc296jJXo

  Mustafazada Aysu (09.09.2006). Azerbaijan, Astara, Music School,

  teacher – Dadashova Aybaniz

  https://youtu.be/iy1PblRmCHY

  Suleymanova Hamida (10.03.2005) . Azerbaijan, Sumgayit, Music College,

  teacher – Abdullayeva Tamilla

  https://youtu.be/BWj2VqOmF-Q

  https://youtu.be/OkPdlJJWl3U

   

  II DEGREE LAUREATES (3)

  Huseynli Narmin (31.10.2003). Azerbaijan, Sumgayit, Music College,

  teacher – Abdullayeva Tamilla

  https://youtu.be/7kUd6179aiQ

  https://youtu.be/W2iooq9usJU

  https://youtu.be/5HLyIjoCwmA

  Magsudova Buta (25.08.2007). Azerbaijan, Sumgayit, Art School № 2,

  teacher – Abdullayeva Tamilla

  https://youtu.be/AMZRVD5kDag

  Guliyeva Khanna (26.12.2004). Azerbaijan, Sumgayit, Music College,

  teacher – Abdullayeva Tamilla

  https://youtu.be/i1k_JBHNNrs

  https://youtu.be/KAGHWFTjRPg

  https://youtu.be/9NDCSc63BtQ

   

  III DEGREE LAUREATE (1)

  Zeynalli Nuray (25.01.2007). Azerbaijan, Baku, Music School № 36,

  teacher – Suleymanova Esmira

  https://youtu.be/2slAnSmfEHc

  https://youtu.be/nCl12mdQ3z8

  https://youtu.be/v2SQCJ05HME

   

  DİPLOMANTS (11)

  Abbasli Fatima (05.09.2004). Azerbaijan, Shirvan, Music School,

  teacher – Naghiyeva Afsuna

  https://youtu.be/1ZKxfKZUIRw

  https://youtu.be/f4jybDRGP5E

  https://youtu.be/fkO8a2l9yzk

  Allahverdiyeva Nuray (31.07.2007). Azerbaijan, Jeyranbatan, Art School,

  teacher – Bashirova Yasaman  

  https://www.youtube.com/watch?v=0C05jyxFwy0

  https://www.youtube.com/watch?v=8PldColvO4g

  https://www.youtube.com/watch?v=s7UHxbseWnw

  Baratzada Aygun (25.11.2006). Azerbaijan, Baku, Music School № 34,

  teacher – Alakbarova Aygun

  https://youtu.be/ey-OiuUTWXk

  https://youtu.be/wtk4TJOMH_M

  https://youtu.be/QLridhWNUUc

  Bayramova Gulnara (26.08.2006). Azerbaijan, Baku, Music School № 20,

  teacher – Samadova Arzu  

  https://www.youtube.com/watch?v=RNMivhvt_Qo 

  Ahmadova Nuray (14.10.2006). Azerbaijan, Shaki, Music School № 4,

  teacher – Humbatova Elnara

  https://youtu.be/wvsnaX9d7uo

  Imanova Angelina (25.07.2007). Azerbaijan, Baku, Music School № 2,

  teacher – Mammadova Irada

  https://youtu.be/EXJekHwOgmM

  Ismayilzada Tunar (01.10.2007). Azerbaijan, Baku, Music School № 34,

  teacher – Alakbarova Aygun

  https://youtu.be/HqpK5tx3H-U

  https://youtu.be/cA1sy5HqcX0

  https://youtu.be/sKsO2Y3yY4Y

  Kazimov Anar (23.12.2006). Azerbaijan, Aghdam, Music School № 1,

  teacher – Karimova Konul

  https://youtu.be/HWSp2FmRTno                                                                  

  https://yohttps://youtu.be/mIRRng6t5O4

  utu.be/vi6yokGl_g0

  Mirzayeva Nargiz (22.06.2006). Azerbaijan, Barda, Art School №4,

  teacher – Huseynova Sevinj

  https://youtu.be/JnDp9BI52ls

  https://youtu.be/96fb9uH3lQE 

  https://youtu.be/reLL1DqS6zc

  Nasirova Nigar (09.09.2007). Azerbaijan, Baku, Music School № 9,

  teacher – Abbasova Gulmira

  https://www.youtube.com/watch?v=5p2enLdNsjw.

  Rahimli Mehriban (24.08.2007). Azerbaijan, Samukh, Sarkar, Music School,      

  teacher – Khalilova Fidan

  https://youtu.be/_03SybYErgU 

  https://youtu.be/P0P020oR6pA

  https://youtu.be/6zWnfceeObU

   

  INCENTIVE DIPLOMAS (9)

  Abdurahmanova Leyla (29.06.2006). Azerbaijan, Shaki, Music School № 4,

  teacher – Humbatova Elnara

  Dadashova Aytaj (05.04.2007). Azerbaijan, Yevlakh, Music School № 1,

  teacher – Sultanova  Nigar

  Fataliyeva Aisha (24.10.2007). Azerbaijan, Shaki, Music School № 3,

  teacher – Mustafayeva Sevda

  Gulaliyeva Musharraf (21.12.2006). Azerbaijan, Baku, Art School № 5,

  teacher – Bakhishova Esmira

  Hajibalayeva Chinara (06.03.2007). Azerbaijan, Shaki, Music School № 4,

  teacher – Amrahova Almas

  Hasanova Zarifa (30.11.2006). Azerbaijan, Barda, Art School № 4,

  teacher – Huseynova Sevinj

  Mammadova Fidan (12.02.2006). Azerbaijan, Barda, Art School № 4,

  teacher – Hajiyeva Mehriban

  Nasibli Gunel (12.12.2006). Azerbaijan, Shaki, Music School № 3,

  teacher – Suleymanova Khayala

  Aytaj Valizade (12.10.2007). Azerbaijan, Sumgayit, Music School № 1,

  teacher – Majidova Sevda

   

  III CATEGORY (17 - 24 years, 15 participants)

   

  I DEGREE LAUREATE (1)

  Babayeva Vusala (06.01.1997). Azerbaijan, Baku, Baku Music Academy named after U. Hajibayli, teacher – Guliyeva Narmina

  https://youtu.be/ueyWYYQxal8          

  https://youtu.be/R76--93dWW8

  https://youtu.be/O0gmCHdpOYU

   

  II DEGREE LAUREATES (2)

  Mailova Jala (06.09.2000). Azerbaijan, Baku, Baku Music Academy named after U.

  Hajibayli, teacher – Kabirlinskaya Elnara

  https://www.youtube.com/watch?v=rqXl7TrhHqA

  https://www.youtube.com/watch?v=wZfQStI1j5E&t=119s

  https://www.youtube.com/watch?v=TTjprRrO3do

  Nikolayeva Ulyana (23.06.1999). Russian Federation, Saratov, Saratov State Conservatory named after L.Sobinov, teacher – Nechayeva Tatyana

  https://www.youtube.com/watch?v=lstBf55h2HY&feature=emb_logo

  https://www.youtube.com/watch?v=4RLw6kFw930&feature=emb_logo

  https://www.youtube.com/watch?v=5ExhxR_1_GQ&feature=emb_logo

   

  III DEGREE LAUREATES (3)

  Badalli Ilgar (01.03.2003). Azerbaijan, Ganja, Music College

  teacher – Usubova Khatira

  https://www.youtube.com/watch?v=uFJamiBD8a8

  Lipanina Tatyana (03.08.1997). Russian Federation, Saratov, Saratov State Conservatory named after L.Sobinov, teacher – Nechayeva Tatyana

  https://www.youtube.com/watch?v=J04HzIdX-6k

  https://www.youtube.com/watch?v=GC2D6XXBnLc

  https://www.youtube.com/watch?v=tddDMW3_qj8

  Nurniran Pınar (13.02.1998). Turkey, Antalya, Antalya State Conservatory of Akdeniz University, teacher – Mirzayev Samir

  https://youtu.be/se0eavLy6FY

  https://youtu.be/wRpMX1eP878

  https://youtu.be/1yu_PeYEpIM

   

  DİPLOMANTS (9)

  Asgarova Parvin (11.09.1999). Azerbaijan, Baku, Baku Music Academy named after U.

  Hajibayli, teacher – Mansurova Nargiz

  https://youtu.be/xSak1V9O310

  https://youtu.be/gNbR2YC2edo

  https://youtu.be/xx1u_ddw9Pw

  Mammadova Maryam (23.04.2002). Azerbaijan, Baku, Baku Music Academy named after U. Hajibayli, teacher – Samanli Nargiz

  https://youtu.be/MJvCZ12ZGac

  https://youtu.be/_UukHgSBob8

  https://youtu.be/cs3_ncAYx4s

  Dadashzada Fidan (01.09.2003). Azerbaijan, Astara, Social and Agrarian Technology College of Lankaran State University, teacher – Eyvazova Sevinj

  https://youtu.be/AThXcDK4nI0

   

  Mammadov Nihad (12.04.2001).  Azerbaijan, Sumgayit, Azerbaijan State University of Culture and Art, teacher - Abdullayeva Tamilla

  https://youtu.be/01tSHbwxMbk

  https://youtu.be/q3guEiyBSdo

  https://youtu.be/cs3_ncAYx4s

  Umudova Flora (20.12.2001). Azerbaijan, Sumgayit, Music College,

  teacher – Abdullayeva Tamilla

  https://youtu.be/liU1zsRy2LI

  https://youtu.be/YTTliScja40

  https://youtu.be/Zj4zOPJ-gYI

  Aghamaliyeva Narmin (29.12.2001). Azerbaijan, Sumgayit, Music College,

  teacher – Asadova Tarana  

  https://youtu.be/dIM_DTql0nA

  https://youtu.be/8sDnK_5rdto

  https://youtu.be/ZaV6fr8n0p4

  Hagverdiyeva Nilufar (26.06.2001). Azerbaijan, Baku, Baku Music Academy named after U.

  Hajibayli, teacher – Mirzayeva Gulnara

  Muradov İskəndər (13.11.2002). Azerbaijan, Sumgayit, Music College,

  teacher – Abdullayeva Tamilla

  https://youtu.be/L9c5BIzKIFU

  https://youtu.be/LE4S7LgL10g

  https://youtu.be/2v4TDmogo_I

  Safarli Sunbul (02.09.2003) – Azerbaijan, Sumgayit, Music College,

  teacher – Tarana Aliyeva

  https://youtu.be/OQG6BQROBlk

  https://youtu.be/Sknj02zXJ0c

  https://youtu.be/G6e5BbCmXVw

   

  IV CATEGORY (25 + years, 4 participants)

   

  I DEGREE LAUREATES (3)

  Karimova Zarif. Azerbaijan, Baku, Baku Music Academy named after U.

  Hajibayli

  https://youtu.be/vfHzsG94Nso

  https://youtu.be/CWfo2ub8UBk

  https://youtu.be/FnF4C2akN84

  Mirzayev Samir. Turkey – Azerbaijan  

  https://www.youtube.com/watch?v=bsjmw2iUWZE&fbclid=IwAR0_rWHZfoHE2QVJl_TqUB6KcJxMjMWNjwcnkbdzGy74SpJ9gF2FPAWn4Y0

  https://www.youtube.com/watch?v=gsAPepjYQ7M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1VwWbQ0os6a6FfOgFL9jrDeUQGuaFeeaEFLwpQLQZzJSJj0AKPamcT5Do 

  https://www.youtube.com/watch?v=_37VstJrVnA&fbclid=IwAR0zg2qyGmW44Xh3ywFJgw-dcsST6GD5fFYXwXWSBiFosY6yG3g9o2pBlxQ

  Sayutkin Yuri. Turkey – Azerbaijan  

  https://www.youtube.com/watch?v=q-LaEp98-6I 

  https://www.youtube.com/watch?v=_TThujkfnaY

  https://www.youtube.com/watch ?v=03rdcxsfwGI

  https://www.youtube.com/watch?v=1RUgswO6Yhc

  https://www.youtube.com/watch?v=uf1VRiv0gRY 

  https://www.youtube.com/watch?v=e0_OrI4LtlU&feature=share

   

  DİPLOMANT (1)

  Heidarian Rana (12.12.1986). İran,

  teacher – Bokuchava Klara

  Nomination: "ORGAN"

  IV CATEGORY (25 + years, 1 participant)

   

  I DEGREE LAUREATE (1)

  Golfarb Natalya (27.05.1974).  Russian Federation, Saratov, Saratov State Conservatory named after L.Sobinov

  https://youtu.be/bf7oHE4OO14

  https://youtu.be/0n4C2rgTBEc

  https://youtu.be/MNc7JdGhC7M

   

  Nomination: "STRING INSTRUMENTS"

  (11 participants)

  JURY (in alphabetical order):

  Abbaszada N., Huseynova L., Guliyeva G., Mammadov A., Fomenko L.

   

  I CATEGORY (9 – 12 years, 4 participants)

   

  I DEGREE LAUREATE (1)

  Hasanli Sura (2.11.2009) violin. Azerbaijan, Baku, Music School named after Bulbul,

  teacher – Idiyatulina Fatima, concertmaster – Ahmadova Svetlana   

  https://youtu.be/HbYtPoKRr-4

  https://youtu.be/l_vEN05SIAA

  https://youtu.be/a3V_lp1Yefo

  DİPLOMANT (1)

  Mammadzada  Abdulfariz (30 08.2008) cello. Azerbaijan, Baku, BMA Music School-Studio, teacher – Mustafayeva Tahira, concertmaster – Biryukova Anna   

   

  INCENTIVE DIPLOMAS (2)

  Ismayilov Islam (07.02.2008)violin. Azerbaijan, Shaki, Music School № 4,

  teacher - Hajiyeva Flora, concertmaster – Aliyeva Sevda   

  Fərəcli Hüseyn (02.09.2008) - violin. Azerbaijan, Shirvan, Music School,

  teacher – Farajov Mahir, concertmaster – Jabbarli Ulkar   

   

  II CATEGORY (13 – 16 years, 4 participants)

   

  I DEGREE LAUREATE (1)

  Mammadzada Kanan (05.12.2004) - violin. Azerbaijan, Baku, Music School named after Bulbul, teacher – Eyvazov Nadir, concertmaster – Ahmadova Svetlana, Ismayilov Agshin  

  https://youtu.be/l6gI-IApEuk

  https://youtu.be/h8Xq9j3ZH9A

  https://youtu.be/30zdq734GdA

  II DEGREE LAUREATE (1)

  Huseynov Emil (03.10.2003) violin. Azerbaijan, Baku, Music School named after Bulbul, teacher – Salamzada Neylufar, concertmaster – Ahmadova Svetlana   

  https://youtu.be/LwHudgOW0Ag 

  https://youtu.be/8schXLuS_WU

  https://youtu.be/rkoocYpd_EM

  DİPLOMANT (1)

  Nurizade Akbar (15.08.2008) – violin. Azerbaijan, Baku, Art School № 5,

  teacher – Aliyeva Karina, concertmaster - Yelena Naumenko

  https://youtu.be/lxUHB9D6oPc

  https://youtu.be/XKeJ-oGvIIE

  https://youtu.be/Zc-0cS2op_M

   

  INCENTIVE DIPLOMA (1)

  Dadashov İbrahim (15.10.2007) – violin. Azerbaijan, Baku, Art School № 5 ,

  teacher – Aliyeva Karina, concertmaster - Yelena Naumenko

   

  III CATEGORY (17 – 24 years, 3 participants)

   

  I DEGREE LAUREATES (2)

  Asgarova Nigar (18.03.2001) – violin. Azerbaijan, Baku, Baku Music Academy named after U. Hajibayli, teacher – Idiyatulina Fatima, concertmaster – Salamova Zohra   

  https://youtu.be/GteojiuW2hw

  https://youtu.be/2DQHQOlhMV4

  https://youtu.be/sVpnCzkxWKA

  Emily Fowler (03.12.2002)harp. USA,

  teacher - Dr. Erzsebet Gaal Rinne

  https://youtu.be/6kImiqsnVHo

  https://youtu.be/pncXRGUCHpI

  https://youtu.be/JY0Hb_336uM

   

  III DEGREE LAUREATE (1)

  Taylor Mermoud (21.12.2004) – harp. USA, İndiana,

  teacher - Dr. Erzsebet Gaal Rinne

  https://youtu.be/9hmYEW4DpTU

  https://youtu.be/YfcJppT5NIo

  https://youtu.be/rpgljn137_g

   

  Nomination: "WIND and PERCUSSION INSTRUMENTS"

  (9 participants)

  JURY (in alphabetical order):

  Abbaszada N., Huseynova L., Guliyeva G., Mammadov A., Fomenko L.

   

  I CATEGORY (9 – 12 years, 6 participants)

   

  I DEGREE LAUREATES (2)

  Bigayeva Saida (12.10.2012) block flute. Russian Federation, Bashkortostan,Ufa, Music College, teacher -  Fomenko Lidiya, Concertmaster – Petrenko Alsu, Aznagulov Azamat

  Жан -Батист Лойе. Соната л

  я минор, 1 и 2 части (248948016)

  Мечта Комде #1 .mp4 (316338068)
  А. Азнагулов. Этюд.mp4 (118991590)

  Aliyeva Masuma (01.03.2008) flute. Azerbaijan, Baku, Music School № 23,

  teacher – Guliyeva Rovshana, concertmaster – Mammadova Jala

  https://youtu.be/_i0_O2CWfRY

  https://youtu.be/ItqYunCVbms

  https://youtu.be/-puzTVfz864

   

  Rzazada Asim (22.07.2008) clarinet. Azerbaijan, Baku, Music School № 35,

  teacher – Mammadov Vagif, concertmaster – Ahmadova Svetlana

  https://youtu.be/eg0yQ0ocwbU

  https://youtu.be/iX4SV_c07kc

  https://youtu.be/O8UM1k62PkU

   

  III DEGREE LAUREATE (1)

  İbrahimov Məhəmmədəli (23.11.2008) – marimba. Azerbaijan, Baku, BMA Music School-Studio, teacher – Huseynov Firuz, concertmaster – Zeynalova Nurana

  https:https://youtu.be/U4Pu9Vs46lA

  //youtu.be/6kN9qIZ0Ev4

  https://youtu.be/Aey3sNmkldA

   

  DİPLOMANTS (2)

  Jafarli Inji (24.07.2010) – block flute. Azerbaijan, Baku, BMA Music School-Studio,

  teacher – Hasanov Gudrat, concertmaster – Kazimova Ulviyya

  Rəhimov Elvin (05.05.2009) – clarinet. Azerbaijan, Baku, Music School № 34,

  teacher – Hasanov Zaman, concertmaster – Sharifova Narmin

   

  III CATEGORY (17 – 24 years, 1 participants)

   

  II DEGREE LAUREATE (1)

  Ibrahimov Orkhan (20.09.1999) – clarinet. Azerbaijan, Baku, Baku Music Academy named after U. Hajibayli, teacher -  Mammadov Fikrat, concertmaster – Ahmadova Lala

  https://youtu.be/3vf8YJWSdis

   

  IV CATEGORY  (25 + years, 2 participants)

   

  I DEGREE LAUREATES (2)

  Amina Zulfugarova (09.08.1985) – flute. Azerbaijan, Baku, State Academic Symphonic Orchestra named after U. Hajibayli, concertmaster – Kazimova Gunel

  https://youtu.be/q8mOSArB4uw

  https://youtu.be/KFqoIhzXGIY

  https://youtu.be/VeDxosQc8os

  İnna Fomenkoflute. Russian Federation, Bashkortostan, Ufa State Art Academy named after Z. Ismagilov

  https://www.youtube.com/watch?v=uKyXpLB-UuE

  https://www.youtube.com/watch?v=t17QJdSorI0

  https://www.youtube.com/watch?v=J8e8uuysPhI

   

   

   

  Nomination: "FOLK MUSICAL INSTRUMENTS"

  (1 participant)

  JURY (in alphabetical order):

  Guliyeva G., Mansurov E., Valiyev Y.

   

  III CATEGORY (17 – 24 years, 1 participant)

  DİPLOMANT (1)

  Ramazanzada Turgay (18.08.1996)accordion. Azerbaijan, Baku, Azerbaijan National Conservatory, teacher – Kheyrulla Dadashov

  https://www.youtube.com/watch?v=KB1J9xq3srE

  https://www.youtube.com/watch?v=d8FD5EqaZyE

  https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=qK7C7VuyKwQ

   

  Nomination: "INSTRUMENTAL ENSEMBLE"

  (3 ensembles)

  JURY (in alphabetical order):

  Abbaszada N., Huseynova L., Guliyeva G., Mammadov A., Fomenko L.

   

  III CATEGORY (17 – 24 years, 1 participant)

   

  III DEGREE LAUREATE (1)

  Mammadova Ilaha (07.02.2002) – flute, Gozalova Lala (18.01.2001) – piano. Azerbaijan, Baku, Baku Music Academy named after U. Hajibayli, teacher – Babayeva Tohva

  https://youtu.be/QvfIAkSsIco

  https://youtu.be/N5kCks7NEY8

  https://youtu.be/U-Yf95OvFR8

  IV CATEGORY  (25 + years, 2 participants)

   

  I DEGREE LAUREATE (1)

  Hasanova Sabina – piano, Jenny Lippl - violin, Miha Ferk - saxophone. Austria, Vienna

  https://www.youtube.com/watch?v=AZJI-xQFojY

  https://www.youtube.com/watch?v=OzVnMiFWO3k

  https://www.youtube.com/watch?v=oIXCLDyhccA 

  https://www.youtube.com/watch?v=HkusI2Tnw2g 

  https://www.youtube.com/watch?v=W7DvFQGYe1c 

  https://www.youtube.com/watch?v=gD929bkK4uM 

  https://www.youtube.com/watch?v=xd3WaPqcL5A

  III DEGREE LAUREATE (1)

  Skripinskaya Olga (21.06.1976)flute, Nechayeva Tatyana (15.06.1977)piano. Russian Federation, Saratov, Saratov State Conservatory

  https://cloud.mail.ru/public/4B5q/5kRc1ibZo

   

   

  Nomination: "VOCAL"

  (14 participants)

  JURY (in alphabetical order):

  Akhundova O., Gasimova Kh., Gventsadze İ.

  I CATEGORY (9 – 12 years, 2 participants)

   

  DİPLOMANT (1)

  Hasanli Daniz (29.10.2009). Azerbaijan, Baku, Art School № 5,

  teacher – Huseynova Khayala, concertmaster – Eyvazova Samira

  https://youtu.be/eMI9Gd4Qx_k

  https://youtu.be/GUqRZis4Aqc

  https://youtu.be/SqquP8SOK7Y

   

  INCENTIVE DIPLOMA (1)

  Samadova Zahra (26.04.2009). Azerbaijan, Baku, Art School № 5,

  teacher – Huseynova Khayala, concertmaster – Eyvazova Samira

  https://youtu.be/_SXeV5im9NU

  https://youtu.be/05vl3h8RdcM

  https://youtu.be/_Il7f76Bcw8

   

  II CATEGORY (13 – 16 years, 3 participants)

   

  I DEGREE LAUREATES (2)

  Kazimov Teymur (15.04.2005). Azerbaijan, Baku, BMA Music School-Studio,

  teacher – Akhundova Ofeliya, concertmaster – Karimova Dilara   

  https://www.youtube.com/watch?v=laSOO7jzDuo

  https://www.youtube.com/watch?v=bddFOZX_QLw

  https://www.youtube.com/watch?v=uHuQU9dZ1RI

  Shirinova Gunel  (07.07.2004). Kazakhstan, Karaganda

  teacher - Zykova Nadejda, concertmaster – Karabaeva Gulnaz

  https://youtu.be/c_-7kpqhU10

   

  INCENTIVE DIPLOMA (1)

  Mirzali Malak (05.09.2007). Azerbaijan, Baku, Art School № 5,

  teacher – Huseynova Khayala, concertmaster – Eyvazova Samira

   

  III CATEGORY (17 – 24 years, 3 participants)

   

  I DEGREE LAUREATE (1)

  Imanova Kamilla (16.04.2002). Ukraine, Kiev National Pedagogical University named after  M.P. Dargomanov, teacher – Karimova Dilara

  https://youtu.be/YrX14gK9fRw

  https://youtu.be/OhanW_ESN_k

  https://youtu.be/tjK5eZi0Tl4

   

  III DEGREE LAUREATE (1)

  Gumbatzada Milana (03.07.2001). Russian Federation, Orenburg,  Music College named after L. and M. Rostropovich, teacher – Kozarova Galina, concertmaster – Olga Sadikova, Ksenia Ivanova

   Гуляла я в садочке.MOV

   Moon River.mp4

   Алагёз.MOV

  INCENTIVE DIPLOMA (1)

  Gafarli Nargiz (12.01.1997). Azerbaijan, Baku, Azerbaijan State University of Culture and Art teacher – Babayeva Inara, concertmaster – Babanli Zahra

   

  IV CATEGORY (25 + years, 6 participants)

   

  I DEGREE LAUREATES (3)

  Gulshan Akin-Ibadova (24.01.1986). Turkey - Azerbaijan,

  teacher – Guliyeva Elmira, Aghayeva Rana, concertmaster – Shikhiyev Tofik

  https://www.youtube.com/watch?v=oxpZtOj8Veo

  https://www.youtube.com/watch?v=uuxdgVFe5Ig

  https://www.youtube.com/watch?v=RReeo7Qaaqk

  Ilham Nazarov. Azerbaijan, Baku, concertmasters – Karimova Dilara, Shikhiyev Tofik

  https://www.youtube.com/watch?v=T33Ji_wrlsU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1c0820gaIsJCDhasRcrX9fWYY2wX9MGI96b_HFoenfta8qgUy4tGTQq1k 

  https://youtu.be/i_UXE4g3PIc  

  https://www.youtube.com/watch?v=eiS2wTg96VM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1WZsAgV-4LKSFooCLKx9Xul9mHvIAcR4R8h9Bhph-RThHDVFwp1FQ2LC4

  Farida Mammadova. Azerbaijan, Baku.

  https://youtu.be/a6Fwpoaile8

  https://youtu.be/4qCU-mwbJmg

  https://youtu.be/Y0HyCaxGAek

   

  II DEGREE LAUREATE (1)

  Efim Edelshteyn. Israel, Haifa,

  concertmasters – Voyhanskaya Vera, Shehter Inna

  https://www.youtube.com/watch?v=IgfiVKp0RSk

  https://www.youtube.com/watch?v=_QN-yjMZ5WY

  https://www.youtube.com/watch?v=s12NuibTL7c&t=30s

   

  DİPLOMANTS (2)

  Breytman Yelizaveta. Israel, Kiryat-Ata,

  leader - Voyhanskaya Vera, concertmasters – Voyhanskaya Vera, Shehter Inna

  https://www.youtube.com/watch?v=QkHLoK1sJQ0

  https://www.youtube.com/watch?v=dGWRHUAS4Fw&t=2s

  https://www.youtube.com/watch?v=OsaO98kKp6Q

  Estrin Vladislav. Israel, Haifa

  https://www.youtube.com/watch?v=A7BnngrE0Vw

  https://www.youtube.com/watch?v=Xx-nZQWxx14

  https://www.youtube.com/watch?v=uOmg0bMcOw0

   

  Nomination: "VOCAL ENSEMBLE"

  (4 ensembles)

  JURY (in alphabetical order):

  Akhundova O., Gasimova Kh., Gventsadze İ.

  II CATEGORY (13 - 16 years)

   

  III DEGREE LAUREATE (1)

  Aliyeva Roya (25.02.2005), Fataliyeva Ellada (05.09.2005), Jabrayilova Aysu (14.05.2005), Taghizada Sara (12.08.2003), Shammadov Mahammad (13.09.2005), Asadov Museyib (20.06.2004). Azerbaijan, Baku, Art School of Azerbaijan National Conservatory

  teacher – Jalilova Valida, concertmaster -Abdullayeva Aynur

  https://youtu.be/8ejp7TCietE

  https://youtu.be/FJ6U-bQSTZ8  

  https://youtu.be/_qBJy_uNgQo

   

  IV CATEGORY (25 + years)

   

  III DEGREE LAUREATE (1)

  "Dolce Vita": Breytman Yelizaveta Petrovna, Edelshteyn Efim Ruvimovich, Bihovskaya  Vera Leybovna, Voyhanskaya Vera Yefimovna. Israel, Haifa, leader - Vera Voyhanskaya, concertmasters – Voyhanskaya Vera, Shehter Inna  

  https://www.youtube.com/watch?v=ejFNvXPytn0

  https://www.youtube.com/watch?v=f_IwSu6PUJc

  https://www.youtube.com/watch?v=ajHQfWs7ErE

   

  DİPLOMANTS (2)

  Breytman Yelizaveta Petrovna, Edelshteyn Efim Ruvimovich. Israel, Haifa,

  leader - Vera Voyhanskaya, concertmasters – Voyhanskaya Vera, Shehter Inna  

  https://www.youtube.com/watch?v=uyKujQY5m2c

  https://www.youtube.com/watch?v=e5ajSATBXHY

  https://www.youtube.com/watch?v=xeRJNgXlAjI

  Breytman Yelizaveta Petrovna, Bihovskaya Vera Leybovna. Israel, Haifa,

  leader - Vera Voyhanskaya, concertmasters – Voyhanskaya Vera, Shehter Inna  

  https://www.youtube.com/watch?v=S7mDCMVbGTY

  https://www.youtube.com/watch?v=mHXuuGgTtho

  https://www.youtube.com/watch?v=GibQ5MB9x8w&t=43s