• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Əliyeva Dilşad Hacı qızı

  Dosent

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəhəri, 29.01.1961.

  Təhsil: A. Zeynallı adına Bakı musiqi “fortepiano”şöbəsi (1976-1980), Ü.Hacıbəyli adına ADK- nın „Fortepiano“ ıxtisası. (1980-1985).

  Pedaqoji fəaliyyəti: BMA-ın „Xalq çalğı alətləri“kafedrasında konsertmeyster (1993), „Ümumi fortepiano“ kafedrasında müəllim (2001),baş müəllim (2005), dosent (2014)

  Elmi fəaliyyəti: E.Dadaşova və İ.Zeynalovun yeni yazılmış əsərlərinin ifaçılıq təhlilini aparmışdır.
  Dərs və metodik vəsaıtlərin, proqram və məqalələrin, metodik tövsiyyələrin müəllifidir. Bir sıra Respublika elmi- praktiki konfransların iştirakçısı olmuşdur.