• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Simli alətlər kafedrasının müəllimləri

  İbrahimova Şəhla İbrahim qızı

  Kafedra müdiri, professor, Xalq artisti

  Ardını oxu...

  Abbaszadə Nəzmiyyə Müzəffər qızı

  Professor, Əməkdar incəsənət xadimi

  Ardını oxu...

  Əliyeva Hökümə Natiq qızı

  Professor, Əməkdar müəllim, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...

  İdyatulina Fatimə Fatkul qızı

  Professor, Əməkdar müəllim

  Ardını oxu...

  Əhədzadə Məleykə Böyükağa qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...

  Axundov Bəxtiyar Ağayar oğlu

  Baş müəllim, Əməkdar artist

  Ardını oxu...

  Ağayeva İlhamə Arif qızı

  Baş müəllim, Əməkdar müəllim

  Ardını oxu...