• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Fortepiano fakültəsi

  Orqan və klavesin kafedrası. Tarix

  Orqan alətinin yaranmasının kökləri çox qədim zamanlara gedərək Şərq dünyasıyla bağlı olmuşdur. Maraqlıdır ki, bu alətin professional məktəb kimi formalaşması və inkişafı məhz Azərbaycanda baş verir.

  Orqan ifaçılıq sənətinin təşəkkülü azərbaycanlı xanımı, professor, Əməkdar incəsənət xadimi Zəhra Cəfərovanın adıyla bağlıdır. 1961-ci ildən Üzeyir Hacıbəyov ad. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının /indiki BMA/ fortepiano şöbəsi nəzdində orqan sinfi fəaliyyətə başlayır. Konservatoriyanın rektoru, prof. F.Bədəlbəylinin qərarıyla, artıq 1995-ci ildən “Orqan və klavesin” kafedrası kimi yeni həyata vəsiqə alır. Zəhra xanımın təşəbbüsü ilə artıq 1961-ci ildə konservatoriyada “Lahmann” firmasının kiçik tədris orqanı, daha sonra 1964-cü ildə ADK-nın Böyük zalında “Eule-Bautzen” firmasının istehsalı olan konsert orqanı, 1990-cı ildə isə Kamera və orqan musiqi zalında “Rieqer-Closs” firmasının istehsalı olan konsert orqanı quraşdırılır. Məhz bu illərdən başlayaraq Azərbaycan bəstəkarlarının bu alət üçün bir-birindən seçilən özünəməxsus əsərləri yazılır.

  Ardını oxu...

   

   

  Müəllimlər siyahısı

   Yaqubova Tahirə Əhəd qızı

  Kafedra müdiri, professor, əməkdar incəsənət xadimi

  Babayeva Rasimə Əhməd qızı

  Professor, əməkdar müəllim

  Aşumova Afaq Fazil qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Abutidze Nelli Nikolayevna

  Dosent, pedagoji elmlər nəmizədi

  Qasımova Zəkiyyə Əlibəy qızı

  Baş müəllim

  Abdullayeva Xurşid Lütfəli qızı

  Müəllim, Əməkdar artist

  Bəylərbəyova Səbinə Eldar qızı

  Müəllim