• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Atakişiyeva (Əliyeva) Lalə Rafiq qızı

  Baş müəllim

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh, 1.01.1968

  Təhsil: BülBül adına orta ixtisas musiqi məktəbi (1975-1986), Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının “Fortepiano” ixtisası (1986-1991).

  Pedaqoji fəaliyyəti: Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Ümumi fortepiano” kafedrasında müəllim (1991), baş müəllim (1998).

  Elmi fəaliyyəti:

  5/IV - 2017. Реферат - Значение транскрипции фортепианного ансамбля в формировании музыканта исполнителя.»
  10/XI - 2017. Реферат «Жанр фортепианной транскрипции.»
  15/IV - 2018. Реферат - «Ориентализм в творчестве западно - европейских композиторов.»
  2/XI - 2018. Реферат «Ориентализм в творчестве русских композиторов.»
  28/VI - 2019. Şərqmotivləri. Qərbi-avropa bəstəkarlarının solo fortepiano üçün “Şərq motivləri adlı dərs vəsaiti.”
  10/II - 2020. Семейный портрет в интерьере. Статья в сборнике под. ред. Т. Сеидова «Рауф Атакишиев-95.»
  9/II - 2021. “Şərq motivləri.” Qüdrətti Dəstə bəstəkarlarının solo fortepiano və ansambl ifaçilıği üçün “Şərq motivləri adlı dərs vəsait.
  22/V - 2021. “Professor R. İ. Atakişiyevin əsas pedaqojı prinsipləri mövzusunda elmi-metodiki araşdırmalarına.