• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Mustafayeva Yeganə Murquz qızı

  Dosent

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Gəncə şəh, 9.10.1959.

  Təhsil: Gəncə Musiqi Texnikumu fərqlənmə diplomu ilə (1874-1978), Üz.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası “Fortepiano” ixtisası (1978-1983).

  Pedaqoji fəaliyyəti: 2010 ildə “Fortepianoda ahəngdar ifa vərdişlərinin formalaşdırılması” mövzusunda Üz.Hacıbəyli adına BMA-da dissertasiya müdafiə edib. Pedaqogika üzrə fəlsəfə elmləri doktorudur. Bakı Musiqi Akademiyasında “Solo oxuma” kafedrasında konsertmeyster (1994-2013), “Ümumi fortepiano” kafedrsında baş müəllim (2013)
  1. Fortepianoda vokal intonasiya olunma. /Pedaqoq-pianoçular, ali və orta təhsil ocaqlarının tələbələri və musiqi məktəblərinin şagirdləri üçün metodiki tövsiyələr. Bakı: RAF, 2008, 36 səh.
  2. Polifonik əsərlərin öyrənilməsi. /Pedaqoq-pianoçular, ali və orta təhsil ocaqlarının tələbələri və musiqi məktəblərinin şagirdləri üçün metodiki tövsiyələr.BMA – 2015.
  3. Üzdən oxu fəaliyyətində problemlərin araşdırılması. /Pedaqoq-pianoçular, ali və orta təhsil ocaqlarının tələbələri və musiqi məktəblərinin şagirdləri üçün metodiki tövsiyələr. BMA – 2016.

  Elmi fəaliyyəti: Bir çox dərs və metodik vəsaitlərin, metodik tövsiyyələrin, elmi məqalələrin müəllifi, həmçinin bir sıra elmi konfransların iştirakçısıdır.