• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Məlikova Məryəm Xanlar qızı

  Dosent

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh, 7.02.1957.

  Təhsil: Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbi (1964-1975), Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında "Fortepiano” ixtisası (1975-1980).

  Pedaqoji fəaliyyəti: A.Zeynallı adına Musiqi Kollecində müəllim (1977), Bakı Musiqi Akademiyasında “Ümumi fortepiano” kafedrasında müəllim (1993), dosent (2010).

  Elmi fəaliyyəti: Bir sıra elmi məqalələrin, iki metodik tövsiyyənin, iki dərs vəsaitinin müəllifidir. “Fortepiano dueti” (Q.Qarayevin və A.Məlikovun əsərlərinin iki fortepiano üçün işləmələri) dərs vəsaitini xüsusi qeyd etmək lazımdır.

   

  Журнал «Harmoniya» статья «О выразительном исполнении на фортепиано». 2009 год.

  Jurnal «Muasir mədəniyyətşunaslig» статья «О музыкальных способностях и их развитии». 2010 год.

  Jurnal «Konservatoriya» статья «О пианистическом искусстве Гюльша Аннагиевой». 2010 год.

  Jurnal «Elmi xəbərlər research papers» — Dillər Universiteti, статья «Специфика возрастного развития в фортепианном обучении». 2011 год.

  Konfransının materialları «Ümumi fortepiano» kafedrasının dosenti «Ференц Лист — музыкант-просветитель». 2011 год.

  «Elnara Dadaşeva və İlham Abdullayevin fortepiano üçün seçilmiş əsərlərinin motodik təhlili». Metodiki vəsait. 2013 год .

  «Fortepiano dueti» fənni üzrə Üz. Hacıbəyli adına BMA-nın tələbələr üçün dərs vəsaiti. 2014 год.

  «Fortepiano üçün seçilmiş əsərlərin təhlili» Dərs vəsaiti. 2014 год.

  «Ümumi fortepiano» sinfi üçün Azərbacan bəstəkarlarının seçilmiş əsərləri». Metodiki vəsait. 2017 год.

  «Raxmaninovun fortepiano üçün «Elegiya» pyesenin ifaçılıg təhlili». Metodiki vəsait. 2019 год.

  «Raxmaninovun fortepiano üçün seçilmiş ifaçılıg təhlili». Metodiki vəsait. 2020 год.