• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Cavadova Tofiyə Tofiq qızı

  Dosent

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəhəri, 01.02.1968

  Təhsil: Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbi (1975-1985),Uz. Hacıbəyli adına, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının “Fortepiano” ıxtisası (1986-1991).

  Pedaqoji fəaliyyəti: ADK-nın nəzdindəki Məktəb-studiyada müəllim (1991), ADK-nın“Ümumi fortepiano” kafedrasında müəllim(1993), baş müəllim (2003), dosent (2009)

  Elmi fəaliyyəti: Cavadova T bir çox məqalələrin, proqramların, “Музыкально-исполнительский артистизм: сущность, содержание и дидактические основы формирования“, “Сценическое волнение в практике музыкально-исполнительского искусства“, “Ceyhun Allahverdiyevın fortepiano üçün iki lövhə və sonatinanın metodik təhlili“ “Формирование музыкально-исполнительской культуры студентов” kimi metodik tövsiyələrin müəllifidir.

  2016

  Referat – ‘’Пианистическая реформа Ф. Листа ‘’

  Açıq dərs – İ.S.Bax ‘’ Invensiya a moll ‘’, V.A. Mosart ‘’Sonata C dur ‘’- əsərlərin təhlili

  Fortepiano fakultəsinin bakalavr səviyyəsində təhsil alan tələbələr üçün

  Program ‘’ XX – XXI əsrin ifaçılıq repertuarı ‘’

  2017

  Referat - ''Детские пьесы К. Караева ‘’

  Açıq dərs – L.v. Betxoven ‘’ Sonata f moll ‘’ 1 hissənin təhlili

  III kurs tələbəsi Qocayeva Günelin konsertdə iştirakı

  2018

  Açıq dərs – Gladkovski ‘’ Маленькая танцовщица ‘’ əsərin təhlili

  Açıq dərs - V.A. Mosart ‘’ Sonata c moll (nömrə 14 ) ‘’ əsərin təhlili

  I kurs tələbələrin Nadirli Səma və Suleymanova Nigarın konsretdə iştirakı

  2019

  I kurs tələbələrin Suleymanova Nigar və Nadirli Səmanın konsertdə iştirakı

  Beynalxalq Jazz Festivalında laureat adı gazanan – II yer – Suleymanova Nigar

  I kurs tələbələrin Salaxova Püstəxanım və Əliyarzadə Fidanın konsretdə iştirakı

  Açıq dərs –Klod Debüssi ‘’ Ay işığı ‘’ əsərin təhlili

  2020

  Elmi iş – ‘’ İfaçının yaradıcı müstəqilliyi və individuallığı ‘’ (rus dilində)