• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Bağırova Aytən Süleyman qızı

  Baş müəllim

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəhəri, 20.10.1980.

  Təhsil: Bülbül adıan orta ixtisas musiqi məktəbi (1987-1998), Ü.Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasınanın „Fortepiano“ İxtisası ( 1998-2003), magistr pilləsi (2003-2005).

  Pedaqoji fəaliyyəti: Bakı Musiqi Akademiyasının “Nəfəs və zərb alətləri” kafedrasında konsertmeyster (2002), “Ümumi fortepiano” kafedrasında müəllim (2009), baş müəllim (2013), ”İxtisas fortepiano” kafedrasında ХХ-ХХІ əsr ifaçılıq repertuarı fənni üzrə dərs deməyə başlayıb (2015).

  Elmi fəaliyyəti:  Kамерно-инструментальное творчество Джёвдет Гаджиева, məqalə, Ü. Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında Görkəmli bəstəkar, xalq artisti, professor, Dövlət mükafatları laureatı Cövdət Hacıyevin 100 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfrans, Bakı, 8 iyun 2017-ci il, 4 səh.

  BMA-nın kiçik zalında konsert. Proqramda XXI əsr müasir bəstəkarının Andrey Klassenın “Musiqi eskizlərin iki fortepiano üçün köçürmələri”. İfa edillər kafedranın professoru Adilə Mailova və Aytən Bağırova. 29 sentyabr 2017-ci il.

  A.Klassen “Eskizlər” ( iki fortepiano üçün köçürmələr) adlı dərs vəsait, Bakı, 17 oktyabr 2017-ci il , 90 səh.

  “Основные этапы работы пианиста над фортепианным произведением” mövzusuna referat, Bakı, 30 may 2018-ci il, 22 səh.

  “Ümumi fortepiano” fənni üçün Proqram, həmmüəllif Afaq Adil qızı Rüstəmova, 29 mart 2019-cu il, 84 səh.

  “Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano ansambllar toplusu”, dərs vəsait, həmmüəlliflər: Afaq Adil qızı Rüstəmova, Adilə Hüseyn qızı Mailova, Bakı, sentyabr, 2020 il, 262 səh.

  “Azərbaycan bəstəkarlarının piano prelüdləri, məqalə, VII Uluslararası Müzik və Dans Konqresi, 28-30 May 2021-ci il, 9 səh.