• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Qasımova Zəkiyyə Əlibəy qızı

  Baş müəllim

  Doğum yeri və tarixi:    Azərbaycan, Bakı şəh., 22.12. 1973.

  Təhsil:   1981-1992-ci illərdə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbi, 1992-ci ildə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Dövlət Konservatoriyaya daxil olmuşdur. 1997-ci ildə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Dövlət Konservatoriyanı iki fakultə üzrə (musiqişunaslıq və orqan) bitirmişdir.

  Pedaqoji fəaliyyəti:   2007-ci ildən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Organ və klavesin kafedrasının müəllimidir, 2012 - baş müəllimdir.

  Elmi fəaliyyəti:   Hal-hazırda  “Orqan ifaçılığının tədrisi metodikası” üzrə elmi iş yazır. Bir çox məqalələrin və “Orqan ifaçılığının tədrisi metodikası” üzrə proqramın müəlifidir.