• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Abdullayeva Xurşid Lütfəli qızı

  Müəllim, Əməkdar artist

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Baki şəh., 15.09.1959.

  Təhsil: 1966-1977-ci il Bülbül adına musiqi məktəbində oxumuşdur. 1983-1988-ci illərdə Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fortepiano sinfində təhsilini davam etmişdir.
  1989-cu ildə Minsk şəhərində (Belorusiya) prof. Arturo Sakettinin (Vatikan) klavesin üzrə ustad sinfini bitirmişdir.
  1992-ci ildə İngiltərədə Kolin Tilneyin (Kanada) klavesin üzrə ustad sinfini keçmişdir.
  1998-ci ildə Moskva konservatoriyasında bir illik ali ifaçılıq kurslarını bitirmişdir (dosent İ.Zenaişvilinin sinfi).

  Pedaqoji fəaliyyət: 1995-ci ildən Orqan və klavesin kafedrasının müəllimidir. 2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Azərbaycan Dövlət Xor Kapellasının direktoru işləyir.

  Elmi fəaliyyəti: X.Abdullayeva Türkiyə, Rusiya, İngiltərə, Belorusiyada konsert proqramları ilə çıxış edib. O, bir sıra Elmi-tədqiqat işlərin müəllifidir.
  2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti fəxri adına layiq görülüb.
  2011-ci ildə Prezident mükafatına layiq görülmüşdür.