• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


   Zeynallı Orxan Nicat oğlu

  Baş müəllim, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Zeynallı Orxan Nicat oğlu  1986-ci il Bakı şəhərində anadan olub.

  2004-2008-cü il Bakı Musiqi Akademiyası, bakalavratura.

  2008-2010-cu il Bakı Musiqi Akademiyası, magistratura pilləsini bitirib.

  2011-2015-ci il doktoranturaya qəbul olub. Dissertasiya işinin mövzusu -  “Azərbaycanda nəfəsli ifaçılıq sənətinin tarixi, nəzəriyyəsi və təcrübi inkişafı”.

  2010-cu ildən  Bakı Musiqi Akademiyasının Nəfəs və zərb alətləri kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmağa başlayıb. Hal hazırda Bakı Musiqi Akademiyasının Nəfəs və zərb alətləri kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.