• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Məmmədova (Hüseynova) Dilbər Məmməd qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru (2009).

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh. 02.02.1979.

  Təhsil: 1994 – 1998 - A.Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikumunun «Musiqi nəzəriyyəsi» fakültəsi; fərqlənmə diplomu.

  1998 – 2002-ci illərdə Ü. Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasının «Musiqi nəzəriyyəsi» fakültəsi; fərqlənmə diplomu. İxtisas: musiqişünas.

  2002 – 2004 - Ü. Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının magistr pilləsi; fərqlənmə diplomu. İxtisas: musiqişünas.

  BMA-nın Elmi Seminar Şurasının üzvü (2021).

  Pedaqoji fəaliyyəti: C. Qaryağdı adına 9№-li UMM müəllim (1997), Musiqi nəzəriyyəsi kafedrasında müəllim (2004), baş müəllim (2010), dosent (2014).

  Bir sıra bakalavr, magistr dissertasiyalarının elmi rəhbəri.

  Elmi fəaliyyəti: Ölkədə və xaricdə bir sıra elmi – publisistik məqalələri çap olunmuşdur.

  «Müasir Azərbaycan mədəniyyəti: problemlər və perspektivlər» adlı elmi məqalələr müsabiqəsinin “Aspirant və dissertant» nominasiyasında fərqlənmə diplomu (2007)

  Kitabları:

  1. «Seyidova Səadət Ağaməmməd qızı» (Bakı, «Renessans-A» Nəşriyyat Evi. 2020, 26 s.

  Tədris ədəbiyyatı:

  1) Şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisində harmoniyanın mənbələri (dərs vəsaiti). Bakı, «Avropa», 2014. 94 s.

  2) Azərbaycan bəstəkarlarının lad - harmonik dilinin xüsusiyyətləri. (dərs vəsait) Bakı, «Mütərcim», 2018. 144 səh.

  3) «Azərbaycan ladları» işləməsi. “Musiqi nəzəriyyəsinin əsasları və harmoniya» fənni üçün. Bakı, «Mütərcim», 2019. 11 s.

  Bir neçə proqramların müəllifidir.