• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Dadaşova Elnara Rəhim-ağa qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Qızıl Qələm media mükafatı laureatı, Əməkdar incəsənət xadimi (2007)

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh., 25.06.1952.

  Təhsil: 1959– 1970 – Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində piano ixtisası. 1968 – 1970 – Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində bəstəkarlıq ixtisası. 1970 – 1975 –Ü.Hacıbəyov ad. Azərbaycan Dövlət konservatoriyasının bəstəkarlıq fakültəsi. Q.Qarayevin sinfi; fərqlənmə diplomu. Üzeyir Hacıbəyli adına təqaüd.

  1975 – 1977 - Qara Qarayevin sinfində assistent-stajor. Pedaqoji fəaliyyəti: Ü.Hacıbəyov adına ADK- nın musiqi nəzəriyyəsi kafedrasında müəllim (1978), baş müəllimi(1986), Ü.Hacıbəyli ad.Bakı Musiqi Akademiyasının bəstəkarlıq kafedrasının dosenti (2007), Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru(2010 ), musiqi nəzəriyyəsi kafedrasının professoru (2009). Respublikada ustad dərsləri keçmişdir.

  2015-ci ildə Paris-Sorbonne universitetinin sertifikatı;

  2017 ildə İsrail-Azərbaycan birgə təşkilatçılığının “İnnovation Solutions in Education” sertifikatı Bir sıra bakalavr, magistr və fəlsəfə doktorları dissertasiyalarının elmi rəhbəri.

  Elmi - yaradıcılıq fəaliyyəti : “Azərbaycan xalq rəqslərində melodik yönəlmə və modulyasiya məsələləri” dissertasiyanı müdafiə edib (2008). Ölkədə və xaricdə bir sıra elmi – publisistik məqalələri çap olunmuşdur. Müəllif konsertləri (2012,2018).

  “Sayalı”baleti (2013)

  Əsərləri - ABŞ,Kanada,İtaliya,Fransa,İsveçrə,Almaniya,Türkiyə,Rusiya və s.ölkələrdə səslənir.

  ”Bəstəkar” (“Composer”) adlı sənədli film (ssenari müəllifi və rejissor Aydın Dadaşov ) çəkilmişdir (2015)

  Kitabları:

  1.“Azərbaycan xalq oyun havalarında melodik yönəlmə və modulyasiya məsələləri” - Bakı 2016

  2.”Gövhər Hüseynova”-Bakı,2020

  Tədris ədəbiyyatı: 1.”Polifoniya üzrə qısa mühazirələr kursu” dərs vəsaiti (1991)

  2.” Polifoniya üzrə qısa mühazirələr kursu” dərs vəsaiti (1998)

  3. «Xor toplusu» (Məktəbəqədər, məktəb yaşlı uşaqlar və ali musiqi məktəblərinin tələbələri üçün “Solfecio”fənni üzrə) dərs vəsaiti. Bakı 2005.

  4.”Azərbaycan xalq rəqs melodiyaları əsasında lad yönəlmələrinin “Solfecio” fənnində oxunması və təyin olunması dərs vəsaiti – Bakı 2010. 5.”Azərbaycan xalq rəqs melodiyaları əsasında lad modulyasiyalarının “Solfecio” fənnində oxunması və təyin olunması dərs vəsaiti – Bakı 2011. 6) proqramlar və metodik tövsiyyələr.

  Haqqında yazılan broşür:Zümrüd Dadaşzadə “Elnarə Dadaşova” Şərq –Qərb nəşriyyat evi, Bakı2015

  Azərbaycan Bəsatəkarlar ittifaqında: Uşaq musiqisi bölməsinin sədri olmuş,

  Azərbaycan Bəstəkarlar ittifaqının kamera –vokal musiqisi bölməsinin sədridir.

  Azərbaycan Respublikası təhsil nazirliyi,Ü.Hacıbəyli ad.BMA-nın nəşr etdirdiyi “Azərbaycan musiqisinə dair ensiklopediya” I hissə, Elnara Dadaşova haqqında məlumat yerləşdirilmişdir. (səh.79-81),2020 il