• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Mehdiyeva Lalə Rza Qulu qızı

  Dosent, Əməkdar müəllim

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh., 27.04.1948.

  Təhsil: 1963– 1967– A.Zeynallı adına musiqi kolleci. 1968 – 1973 – Moskva şəhəriəndə Gnesin adına Dövlət musiqi – pedaqoji institunun tarixi – nəzəriyyə fakültəsi; ixtisas: musiqişünas – müəllim. Pedaqoji fəaliyyəti: 1974-cü ildən Bakı Musiqi Akademiyasının “Musiqi nəzəriyyəsi” kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifəsində çalışır. Əməkdar müəllim (2011). Bakalavr və magistr işlərinə rəhbərlik.

  Tədris ədəbiyyatı: “Arif Məlikovun musiqisi əsasında sekvensiyalar” metodik tövsiyyələr. Baki, 2019

  Elmi fəaliyyəti: Tələbə Elmi Cəmiyyətinin elmi rəhbəri olub. Elmi metodik işləri var.