• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Babayeva Həcər Teymur qızı

  Professor, Əməkdar incəsənət xadimi

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh.,17.04.1948.

  Təhsil: 1957 – 1969 - Ü.Hacıbəyov adına Konservatoriyanın nəzdindəki Orta-İxtisas musiqi məktəbi 1969 – 1973 - Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası “Tarixi – nəzəriyyə” fakültəsi; fərqlənmə diplomu.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1973 – 1978 - “Bakı məktəbə qədər” Pedaqoji məktəbdə, 1978-1993 - A.Zeynallı adına Musiqi Texnikumunda, 1993 - 1997-ci illərdə Türkiyənin Bilkənd Universitetində, 1970 – 2009 - Azərbaycan Milli Konservatoriyasının nəzdində musiqi kollecində müəllim, Bakı Musiqi Akademiyasında əvəzçi müəllim, 2009-cu ildən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında Musiqi Nəzəriyyəsi kafedrasında baş müəllim, dosent (2009), professor (2011). Ustad dərslər – Ankara Bilkənt Universiteti (1995).

  Elmi fəaliyyəti:

  Əməkdar İncəsənət Xadimi (2008). MÜZED Uluslararası 2. Ipek yolu Müzik Konfransı Bolu/Türkiye Abant İzzət Baycal Üniversitesi- 2016- Müzik Eğitimi Bilim Kurulu – Üzvü və Oturum Başkanı. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Musiqişünaslıq bölməsinin sədri. Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin keçirtdiyi H.Əliyevin 85 illiyinə həsr olunmuş I Respublika müsabiqəsində Təşkilat komitəsinin üzvü. Təhsil Nazirliyinin akkredasiya komissiyalarında sədr. Bir sıra qəzet və jurnallarda məqalələri çap olub. Ölkədə və ölkədən kənar konfrans və simpoziumlarda çıxış etmişdir.

  Kitabları:

  1.Vasif Adıgözəlov –Bakı “Ergün” nəşriyyat 1995. 2.Sənsiz Səninlə - Kitab Bakı “Adiloğlu” nəşriyyat 2006. 3.Ağabacı Rzayeva –Aspoliqraf – Bakı 2013. 4.Firəngiz Əlizadə – “Şərq-Qərb” nəşriyyat –Bakı 2014.

  5. Firəngiz Əlizadə. Dünya şöhrətli bəstəkarımız. – “Vətənoğlu” nəşriyyat 2018

  Tədris ədəbiyyatı:

  1.Elementar musiqi nəzəriyyəsi – Dərslik – “Çıraq” nəşriyyat - Bakı 2013. 2.Harmoniya I hissə- metodik vəsait – Bakı 2010. 3.Harmoniya II hissə- metodik vəsait – Bakı 2010. 4.Harmoniya fənninin tədrisinə dair- metodik vəsait- Bakı 2014.