• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Quliyev Pərviz Tohid oğlu

  Baş müəllim

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh., 01.11.1961.

  Təhsil: 1968–1979 illər ərzində Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində fortepiano sinfi. 1979–1984 illər ərzində Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında bəstəkarlıq ixtisası üzrə təhsil alıb. 1984–1985 illərdə Sovet ordusu sıralarında xidmət edib; kiçik serjant rütbəsini alıb.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1986-cı ildən Asəf Zeynallı adına Musiqi texnikumunda müəllim, 1989-cu ildən Bakı Musiqi Akademiyasının “Azərbaycan xalq musiqisinin tarix və nəzəriyyəsi” kafedrasında əvəzçi-müəllim. 2001-ci ildən Bakı Musiqi Akademiyasının “Musiqi nəzəriyyəsi” kafedrasında baş müəllim və Musiqi Kollecində əvəzçi-müəllim kimi çalışır.

  Elmi və yaradıcılıq fəaliyyəti : Bir sıra fortepiano əsərləri, fleyta və fortepiano üçün sonatina, nəfəs alətləri üçün kvintet, simli kvartet, simfoniya, Vaqif Mustafazadənin bir sıra kompozisiyalarının və bir neçə bəstəkarın mahnılarının nota köçürülmələri, Emin Sabitoğlunun “Əlvida” mahnısı, S.Rahmaninovun “Vokaliz”inin fortepiano transkripsiyaları, “Laçın” Azərbaycan xalq mahnısının fleyta və fortepiano üçün işlənməsi, “Ağacda alma” Azərbaycan xalq mahnısının səs və fortepiano üçün işlənməsi.

  1.“Azərbaycan musiqi tarixi” dərsliyi. IV cild. Nəriman Məmmədov haqqında fəsil. Bir sıra elmi – publisistik məqalələrin müəllifidir.