• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Sevinc Tofiq qızı Rzayeva

  Dosent

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh., 05.08.1964.

  Təhsil: 1982-ci ildə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının (Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası) tarix-nəzəriyyə fakültəsini bitirmişdir.

  Pedoqoji fəaliyyəti: Hal-hazırda Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Musiqi tarixi” kafedrasının dosentidir. 1991-1998-ci illərdə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində müəllimə vəzifəsində, 1998-2006-cı illərdə Türkiyənin Ankara şəhərində “Yamaha”musiqi məktəbində işləmişdir. 2010-2016-cı illərdə əl-Küveyt şəhərində “Uşayhava musiqini sevdirək” layihəsinin müəlliflərindən və bu layihə çərçivəsində musiqi nəzəriyyəsi və tarixi üzrə dərs vermişdir. 2013-cü ildə Qara Qarayevin 95 illik yubileyi ilə əlaqədar Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrinin səfərini və konsert proqramını, 2014-cü ildə “Küveyt-Azərbaycan musiqi axşamı” konsertini təşkil etmişdir.

  Elmi fəaliyyəti: 2005-ci ildə Vasif Adıgözəlovun triptixi: “Qarabağ şikəstəsi”, “Çanaqqala”, “Qəm Karvanı” (janrın təfsirində ənənə və müasirlik”) adlı dissertasiya müdafiə edərək, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsinə layiq görülüb.

   Çoxsaylı Beynəlxalq konfrans və simpoziumların mütəmadi iştirakçısıdır. Müxtəlif toplularda, yerli və xarici mətbuatda azərbaycan, rus, türk, ərəb dillərində 30-dan artıq elmi-analitik məqalələri nəşr olunub.

  2017-ci ildə Vasif Adıgözəlov “Vətən sevgisi” adlı monoqrafiyasını nəşr etmişdir. (Bakı, “Azərbaycan” nəşriyyatı) 2018-ci ildə Оратории В.Адыгезалова «Карабах Шикястяси», «Чанаккала 1915» и «Караван Скорби» tədris vəsaitinin rus dilində müəllifidir.