• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


   Babayeva Töhfə Ağəli qızı

  Professor, Əməkdar artist

  Doğum yeri və tarixi:  Azərbaycan, Bakı şəh., 15.11.1965.

  Təhsili: 1973-1984-cü illər ərzində Bülbül adına xüsusi musiqi məktəbində professor T.İ. Atakişiyevin sinfində oxumuşdur.
  Daha sonra 1984-1989-cu illərdə təhsilini Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında (professor T.İ. Atakişiyevin sinfində) davam etdirmişdir. 1991-1993-cü illər ərzində ADK-nın Aspiranturasında təhsil alaraq musiqiçi “Kamera ansamblı” sahəsində professorlar V.T. Anşeleviç və A.Q.Rzayevdən dərs almışdır.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1989-cu ildən BMA-da konsertmeyster, 1993-cü ildən müəllim, 2012-ci ildən dosent və hal-hazırda professor vəzifəsində çalışır. 

  İfaçılıq fəaliyyəti: Fəal konsert fəaliyyətilə məşğul olan T.Babayeva konsert proqramlarıyla bir çox şəhər və ölkələrdə, o cümlədən Şuşada, Ağdamda, Bakıda, S-Peterburqda, Minskdə, Novosibirskdə, Mayntsda (Almaniya), İstanbulda (Türkiyə) çıxış etmişdir.

  Babayeva T.A. bir çox Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin ilk ifaçısı və redaktorudur. Töhfə xanımın ifasında bir çox dəyərli əsərlər, o cümlədən Mosartın, Ravelin, Q.Qarayevin, A.Məlikovun sonataları, T.Bakıxanovun 6 saylı konserti fondda qorunub saxlanılır. Azərbaycan Dövlət triosunun bədii rəhbəri və solist edir. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistidir. Azərbaycan Dövlət Simfonik orkestrinin solistidir. S.Ələsgərov adına mükafatın laureatıdır.