• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


   Əlizadə Arzuxanım Yaqub qızı

  Dosent

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh., 1950.

  Təhsili: 1976-cı ildə Üz.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirmişdir və ona Dövlət imtahan komissiyasının 26 may 1976-cı il tarixli qərarı ilə “Orkestrin solisti, müəllim və kamera ansamblının solisti” ixtisası verilmişdir.

  İfaçılıq fəaliyyəti: 1975-1980-ci illərdə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrində konsertmeyster köməkçisi vəzifəsində çalışıb. 1998-2001-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Tele-radio Verilişləri Şirkətinin Niyazi adına orkestrinin konsertmeysteri vəzifəsində çalışmışdır. 
  Pedaqoji fəaliyyəti: 1976-cı ildən başlayaraq BMA-nın “Kamera ansamblı” kafedrasında konsertmeyster, 1990-cı ildən – müəllim, 1995-ci ildən - baş müəllim kimi çalışıb, 2008-ci ildən isə bu günə kimi dosent vəzifəsində işləyir.

  Kafedrada müəllim kimi çalışdığı illərdə A.Y.Əlizadə 100-ə yaxın tələbə hazırlamışdır ki, onların əksəriyyəti müvəffəqiyyətlə respublikanın və xarici ölkələrin müxtəlif musiqi, mədəniyyət və təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərirlər. 

  Pedaqoji və ifaçılıq fəaliyyəti ilə yanaşı Əlizadə Arzuxanım Yaqub qızı elmi-tədqiqat işi ilə də məşqul olmuşdur.  Kamera ansamblı fənni üzrə bir neçə proqlamın, elmi tövsiyələrin, müxtəlif alətlər üçün (violin, viola) işləmələrin müəllifidir.