• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Mirzəyeva Gülnarə Nadir qızı

  Dosent

  Doğum yeri:   Azərbaycan, Bakı şəh.

  Təhsil: 1967-cı ildən Bül-Bül adına xüsusi musiqi məktəbində təhsil almışdır.

  1967-ci ildə müəllim Anna Yakovlevna Kopeleviçin sinifinə daxil olub və 1978-ci ildə həmin məktəbi əlaçı kimi bitirmişdir.

  1978-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına, professor Elmira Nəzirovanın sinifinə daxil olub, 1983-ci ildə isə təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1983-cü ildən bu günə qədər Bül-Bül adına orta ixtisas musiqi məktəbində fortepiano ixtisası üzrə müəllim vəzifədində çalışır.

  1992-ci ildən Üzeyir Həcıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında əvəzçi kimi, 2010–cu ildən əsas müəllim kimi işləyir. 1992–cü ildə Nəfəs Alətləri kafedrasında, 1993-ci ildən Milli Dirijorluq kafedrasında, 2002-ci ildən isə Kamera Ansambl kafedrasında konsertmeyster vəzifəsində çalışırdı.

  2004-ci ildən Bakı Musiqi Akademiyasında Konsertmeyster Ustalığı kafedrasında müəllim kimi işləyirdi.

  2009-cu ildən Bakı Musiqi Akademiyasının Fortepiano İxtisas Kafedrasında müəllim, 2010-cu ildən baş müəllim,

  2015-ci ildən isə dosent vəzifəsində çalışır.

  Elmi və ifaçılıq fəaliyyəti: G.N.Mirzəyeva bir çox konsertlərdə böyük proqramlarla çıxış etmiş, dinləyicilər tərəfindən maraqla dinlənilmişdir.

  Fəal konsert proqramları ilə yanaşı, elmi pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olur. G.N.Mirzəyevanın bir sıra metodik tövsiyyə və dərs vəsaitləri vardır.

  G.N. Mirzəyevanın tələbələri çoxlu beynəlxalq müsabiqələrində laureat kimi iştirak edirlər.