• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Axundova Könül Tofiq qızı

  Baş müəllim

  Doğum yeri:   Azərbaycan, Bakı şəh.

  Təhsili:   1967-ci ildə Bül-bül adına orta ixtisas musiqi məktəbinə fortepiano ixtisası üzrə N. Vəzirovanın sinifinə qəbul olub. 1978–ci ildə məktəbi bitirib və həmin il Ü. Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət konservatoriyasının fortepiano fakültəsinə daxil olub (professor O. Abasquliyevin sinifinə).

  Pedaqoji fəaliyyəti:   Ali məktəbi bitirərkən konsert ifaçısı, müəllim, konsertmeyster və kamera ansamblının solistinin diplomunu almışdır. Həmin ildən, 1983-1993-cü illərdə Bakı şəhəri 26 №li orta musiqi məktəbində müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

  1993-cü ildən Ü. Hacıbəyli adına Musiqi Akademiyasında konsertmeyster vəzifəsində çalışır.  2003-cü ildən ixtisas fortepiano kafedrasında müəllim,  2008–ci ildən baş müəllim vəzifəsini yerinə yetirir.

  Elmi və ifaçiliq fəaliyyəti:    Bakı, Saratov, Aşqabad şəhərlərində bir sıra konsertlərdə iştirak etmişdir.  Bir sıra elmi işləri var.