• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Quliyev Məmməd Həsən oğlu 

  Professor, Əməkdar müəllim

  Doğum yeri:    Azərbaycan, Bakı şəh.

  Təhsili:    1979-cu ildə o, Musiqi Texnikumunu fərqlənmə diplom ilə bitirmiş və Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının "Fortepiano" fakültəsinə daxil olmuşdur.

  1984 –1987–ci illərdə M.Quliyev Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını Əməkdar İncəsənət xadimi, prof. E.Səfərovanın sinfini bitirdikdən sonra o, Moskva Dövlət Konservatoriyasının assistent-stajorluq şöbəsinə daxil olmuşdur.

  Burada dünya şöhrətli professor L.N.Vlasenko və məşhur pianoçu M.Pletnyovun siniflərində təhsilini davam etdirmişdir.

  Pedaqoji fəaliyyəti:    1987-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının "Fortepiano" kafedrasında assistent vəzifəsində çalışmağa başlamışdır.

  1988–ci ildə M.Quliyev müsabiqə yolu ilə müəllim vəzifəsinə keçmiş, 1991-cı ildən baş müəllim, 2000–cı ildə isə müsabiqə yolu ilə ixtisas fortepiano kafedrasının dosenti vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2001-ci ildə Əməkdər müəllim layiq görülüb. 2012 - ci ildən isə professor vəzifəsində çalışır.


  Elmi və ifaçiliq fəaliyyəti:    1977–ci ildə Bakıda keçirilən pianoçuların I müsabiqəsində iştirak etmiş, I yerə layiq görülmüş və Laureat adını qazanmışdır.

  1981-ci ildə Yerevanda keçirilmiş VI Zaqafqaziya müsabiqəsində M.Quliyev Laureat adına layiq görülmüşdür.