• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Əmirova Cəmilə Tahir qızı

  Müəllim-assistent

  Doğum yeri: Azərbaycan, Bakı şəh.

  Təhsili: 1996-ci ildə Bülbül adına Orta İxtisas musiqi məktəbinə daxil olmuşdur. 2007-ci ildə həmin məktəbini bitirmişdir. 2007-ci ildə Üzeyir Hacıbəyli adına Baki Musiqi Akademiyasının Bakalavr pilləsinə daxil olmuşdur (Professor Adilə Vəkilovanın sinfi). 2012-ci ildə Üzeyir Hacıbəyli adına Baki Musiqi Akademiyasının Magistr pilləsinə daxil olub (Adilə Vəkilovanın sinfi). Təhsil aldığı müddətdə məktəbin və konservatoriyanın bir sıra konsertlərində iştrak etmişdir. Hal-hazırda doktorantura pilləsində təhsil alır.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 2014-cü ildən etibarən “İxtisas fortepiano” kafedrasında A.Vəkilovanın sinfində müəllim-assistent vəzifəsində çalışır.

  Elmi və ifaçiliq fəaliyyəti: 2013-cü ildə "11th İnternational İndependent Music Competition İndividualis” musabiqəsində 2-ci yerə layiq görülmüşdür. İşləyən müddət ərzində bir sıra Respublika və Xarici Konfranslarda  iştrak edib,bir neçə məqalənin müəllifidir.