• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Hacıbəyova Ülviyyə Vaqif qızı

  Professor, Əməkdar İncəsənət xadimi, Xalq artisti

  Doğum yeri: Azərbaycan, Bakı şəh.

  Təhsili: 1983-cü ildə Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını fortepiano ixtisası üzrə, 1986-cı ildə assistent stajorluğu  (Xalq artisti professor Rauf Atakişiyevin sinfi)  bitirmişdir. Ü. Hacıbəyova akademik Y.İ. Milşteyn, Naumovun sinfində təcrübə keçmişdir.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1983-cü ildən Ü. Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında müəllim kimi fəaliyyətə başlayıb. Hal-hazırda Bakı Musiqi Akademiyasının ixtisas fortepiano kafedrasının professorudur.

  Elmi və ifaçiliq fəaliyyəti: Çox geniş spektrdə fəaliyyət göstərən aktiv pianoçudur. Bir sıra beynəlxalq festival və müsabiqələrdə uğurla çıxış edib. Onun 30-dan çox məqaləsi dərc olunmuşdur. Alman musiqisindən ibarət "İthaf" disk yazısının, "Hacıbəyovların musiqi dünyası", "Azərbaycan bəstəkarlarının arxivdən tapılmış əsərləri", 15 diskdən ibarət 143 Azərbaycan bəstəkarının 1000-dən çox əsərini əhatə edən "Azərbaycan Bəstəkarlarının əsərlərinin Antologiyası"nın ifaçısıdır. "Sənət fədailəri", "Hacıbəyovların musiqi dünyası", "Xalq dastanları Azərbaycan bəstəkarlarının opera yaradıcılığında", üç cilddən ibarət "Azərbaycan Bəstəkarlarının əsərlərinin Antologiyası layihəsi çərçivəsində piano üçün yazılmış əsərlərin ifaçılıq problemləri", "İsmayıl Hacıbəyov" kitablarının müəllifidir. O, həm də 3 cilddən ibarət "Azərbaycan Bəstəkarlarının əsərlərinin Antologiyası" not kitablarının tərtibçi redaktorudur. 2007-ci ildən Əməkdar İncəsənət xadimidir.