• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Salmanlı Nərgiz Qədir qızı 

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Doğum yeri:   Azərbaycan, Sumqayıt şəh.

  Təhsili: 1989-1996-cı illərdə Bülbül adına 2 saylı incəsənət məktəbində musiqi təhsili almişdır (fərqlənmə diplomu).1996–2000-ci illərdə S. Hacıbəyov adına musiqi kollecində təhsilini davam etdirmişdir(fərqlənmə diplomu).2000-2004cü illərdə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının fortepiano fakültəsində oxumuşdur və 2004-2006-cı illərdə maqistratura pilləsini bitirmişdir(fərqlənmə diplomu).Burada, fortepiano ifaçılıq sənətini əməkdar müəllim, professor Elmira Əliyevanın sinfində almışdır.2007-2009-cu illərdə professor Elmira Abasovanın rəhbərliyi altında aspiranturada təhsilini zənginləşdirərək, müvəffəqiyyətlə başa çatdırmışdir.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 2005-ci ildən Bakı Musiqi Akademiyasının“Simli Alətlər” kafedrasında konsertmeyster vəzifəsində işləyir(prof.X.Rəhimovanın,N.Abbaszadənin,Z.Quliyevanın sinfi).2011–ci ildən “İxtisas fortepiano” kafedrasına müəllim-assistent vəzifəsinə qəbul olunur,müəllim(2016) , baş müəllim(2017) və 2020-ci ildən dosent vəzifəsində işləyir. Pedaqoji fəaliyyəti aktivdir:tələbələri bir cox konsertlərdə, beynəlxalq musiqi festivallarinda və müsabiqələrdə çıxış edir və laureat adları qazanırlar.2018-cı ildə “Azərbaycan müəllimlərinin XV qurultayı”nda iştirak etmişdir.2021-ci ildə aktiv pedaqoji fəaliyyətinə görə müəllimlər arası keçirilən müsabiqədə “pilot proektində”üç müəllimdən biri adını qazanmışdır.

  Elmi və ifaçılıq fəaliyyəti: Tələbəlik illərində fəal ifaçılıqı ilə fərqlənirdi: bir çox konsert və müsabiqələrdə çıxış edib və diplomlarla təltif olunub: 1996-cı il“İlin ən yaxşı pianoçusu” adlı Respublika müsabigəsinin diplomantı(3 tur), 1996-cı il-”Sumqayıt şəhər musiqi məktəblər arası musabiqəsi”-nin laureatı-I yer (3 tur). 2002-ci il Baki Musiqi Akademiyası tərəfindən keçirilən “Karl Çerninin etüdlərı” adlı musabiqəsinin laureatı- II yer(3 tur) .

  Pedagoji işi ilə parallel konsertmeyster və solo ifaçılıq fəaliyyətini də davam etdirir:bir çox konsertlərdə, beynəlxalq musiqi festivallarinda , BMA-nın tərkibində keçirilən proektlərdə müvəffəqiyyətlə çıxış edir.

  2016-cı ildə-”Fikrət Əmirovun kamera-instrumental əsərlərinin janr-üslub xüsusiyyətləri” adlı dissertasiyasınn müdafiyəsi keçirilmişdir. 2017-ci ildə “Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru” elmi dərəcəsini almışdır. On beş məqalənin,iki metodik vəsaitin və bir kitab vəsaitin müəllifidir.İki respublika,iki beynəlxalq elmi konfranslarında aktual mövzularla çıxış etmişdir.