• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İsmayılova Gülnaz

  Professor, Əməkdar artist

  Doğum yeri: Azərbaycan, Bakı şəhəri.

  Təhsil: Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbini, Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını (1984 il, prof. N.Sultanovun sinfi, f-no,1997 il, prof. X.Qasımova, solo oxuma) biritmişdir

  Pedaqoji fəaliyyəti: 2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrın solistidir. 1985 - ci ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında müəllim vəzifəsində çalışır. Bakı Musiqi Akademiyasının professorudur.

  Elmi və ifaçılıq fəaliyyəti: 1985-ci ildə Musiqi ifaçılarınnın Zaqafqaziya müsabiqəsi laureatı, 1997 ildə vokalçıların Bülbül adına I Beynəlxalq müsabiqəsinin diplomantı olmuşdur. Bir neçə müsabiqə və Beynəlxalq festivalların iştirakçısıdır.

  2003 ildən “Türksoy” opera sənətçilərin Beynelxalq festivallarının, 2009-cu ildən Qəbələ Beynəlxalq musiqi festivallarının iştrakçısı olmuşdur.

  O, Azərbaycan musiqi mədəniyyətini Fransa, ABŞ, Meksika və s. ölkələrdə layiqincə təmsil etmişdir. Dünyanın bir çox məşhur konsert salonlarında çıxışları olub (NY-York “Yamaha centre”, “Carnegie Hall”, “Megaron” Afina və s.) Azərbaycanın görkəmli dirijorları ilə daimi çıxış edir. London Kral filarmonik orkestri, İohannesburq, S.Peterburq, Kiyev, Yerusəlim, Ranaana simfonik orkestrləri ilə əməkdaşlıq etmişdir.

  Azərbaycan musiqi mədəniyyətini H.Əliyev Fondu tərəfindən təşkil edilmiş bir sıra konsert və tədbirlərində çıxış etmişdir. Bir neçə elmi-metodik işlərinin müəllifidir. 2006-cı ildən Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistidir.