• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Məmmədova Arzu Böyükağa qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Doğum yeri:     Azərbaycan, Bakı şəh.

  Təhsil:      1973 – cü ildə 18 saylı orta məktəbi, 1 saylı musiqi məktəbini, 1981 – ci ildə Asəf Zeynallı adına Musiqi Kollecini, 1985-ci ildə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının ixtsas fortepiano fakültəsini bitirib.

  Pedaqoji fəaliyyəti:     1990–cı ildə V.Mustafazadə adına 2 saylı incəsənət məktəbində müəllim və konsertmeyster vəzifəsinə təyin edilmişdir.

  2000–ci ildə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasına “İxtisas fortepiano” kafedrasına müəllim vəzifəsinə təyin edilmişdir.

  Elmi və ifaçılıq fəaliyyəti:     2011 – ci ildə “Azərbaycan bəstəkarlarının simfonik əsərlərində fortepianonun rolu” dissertasiyasını müdafiə edib.

  “Azərbaycan bəstəkarlarının orkestr əsərlərində fortepianonun tembr– akustik xüsusiyyətləri” və “iki fortepiano üçün işləmələr”i adlı 2 metodik vəsaitin və bir çox məqalələrin müəllifidir. 2012–ci ildə sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görülmüşdür.