• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Kərimova Zərif Hafiz qızı

  Baş müəllim

  Doğum yeri: Azərbaycan, Bakı şəh.

  Təhsil: 2000-2004 Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının "Fortepiano" fakültəsinin bakalavr , 2004-2006-cı illərdə isə magistr pilləsində təhsil alıb, 2006-2008-cı illərdə aspiranturanı bitirib. 2002-2006-cı illərdə bəstəkarlıq fakültəsində Arif Məlikovun sinfində oxuyub.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 2008-ci ildən Bakı Musiqi Akademiyasında konsertmeyster, 2011-ci ildən isə "Fortepiano" fakültəsinin müəllimidir.

  Elmi və ifaçılıq fəaliyyəti: 2010 ildən bu günə kimi müxtəlif Beynəlxalq müsabigələrin laureatı və gran pri mükafatçısı olub. Azərbaycan musiqisini həm pianoçu, həm bəstəkar kimi təmsil edib. Əsərləri Polşanın Varşava şəhərində,Niderland Krallığın Amsterdam şəhərində, ABŞ ın Nyu York şəhərində səslənib. Həmçinin beynəlxalq konfranslarda Azərbaycan mədəniyyətini və təhsilini təmsil edib, məruzələrlə çıxış edib.

  Tələbələri bir neçə Beynəlxalq müsabigələrin laureatları olublar.