• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Tabasaranskaya Nilufər Səlim qızı

  Baş müəllim

  Doğum yeri:   Azərbaycan, Bakı.

  Təhsil:   1954–cü ildə 11 illik Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin fortepiano şöbəsinə daxil olub. Burada Ç.S.Qruşkonun sinfində təhsil alıb.

  1965–ci ildə məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına qəbul olub və Adilə Vəkilovanın sinfində oxuyub. Məktəb illərində Ç.S.Qruşkonun təqaüdə çıxması ilə əlaqədar olaraq Tabasaranskaya Nilufər Elmira Səfərovanın və Tamilla Ağayevanın sinfində təhsilini davam etdirib.  1970–ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirir.

  Pedaqoji fəaliyyəti:  1969–cu ildən 11 illik Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində konsertmeyster, müəllim, daha sonralar baş müəllim vəzifəsinə keçib.  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında “Fortepiano” kafedrasının baş müəllimi vəzifəsində çalışır.  10 il müddətində Respublika üzrə musiqi məktəblərində ixtisasartırma kurslarında çalışıb.

  Elmi və ifaçılıq fəaliyyəti:   Bir sıra musiqi məktəbləri ilə işləmiş, açıq dərslər keçirmiş və konsertlər vermişdir.  Eyni zamanda Asəf Zeynallı, Kövkəb Səfərəliyeva adına və “Qönçə” adlı konkurslarda münsiflər heyyətinin üzvi olmuşdur.