• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Rüstəmov Səid

  "Ana məktəb". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ana məktəb, fortepiano ilə oxumaq üçün. Rüstəmov S.

  Bakı: Azərnəşr-1952, 6s.   

  "Azərbaycan  xalq  mahnıları". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan  xalq  mahnıları. Rüstəmov S.

  Bakı: Azərnəşr-1967, 118 s.   

  "Azərbaycan". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan, fortepiano ilə oxumaq və xor üçün mahnıları. Rüstəmov S.

  Bakı: Azmuzqiz-1951, 6s.   

  "Beş manatlıq gəlin". Rüstəmov Səid

  UOT: Kl-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Beş manatlıq gəlin. Rüstəmov S.

  Bakı: Azərnəşr-1971, 225s.   

  "Dəstə rəhbəri". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Dəstə rəhbəri, səs və fortepiano üçün pioner musiqisi. Rüstəmov S.

  Bakı: Azmuzqiz - 1952, 3s.   

  "Düşərgəmiz". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Düşərgəmiz, səs və fortepiano üçün. Rüstəmov S.

  Bakı: Azmuzqiz-1952, 3s.   

  "Mahnılar". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar, səs və fortepiano üçün. Rüstəmov S.

  Bakı: ”El nəşriyyat və Poliqrafiya Şirkəti MMC”-2007,60s.   

  "Sumqayıt". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sumqayıt, səs və fortepiano üçün. Rüstəmov S.

  Bakı: Azmuzqiz-1950, 5s.   

  "Ukrayna". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ukrayna, fortepiano ilə oxumaq və xor üçün mahnıları. Rüstəmov S.

  Bakı: Azərnəşr-1964, 5 s.   

  "Uşaq mahnıları". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq mahnıları, fortepiano ilə oxumaq üçün. Rüstəmov S.

  Bakı: Azərnəşr-1963, 18s.   

  Not vərəqi nümünələri