• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Qarayev Qara

  "Çarskoye selo". Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Çarskoye selo heykəli, fortepiano üçün. Qarayev Q.
   
   

  Bakı: Azərnəşr - 1958, 10 s.   

  "Don Kixot". Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Don Kixot. Qarayev Q. Simfonik qravyürlər, fortepiano üçün köçürmə F.Qarayevindir.
   
   

  Bakı: Azərnəşr - 1964, 30 s.   

  "Altı uşaq pyesi". Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Altı uşaq pyesi,  fortepiano üçün. Qarayev Q.
   
   

  Bakı: Azərnəşr - 1973, 12 s.   

  "24 prelüd". Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  24 prelüd, fortepiano üçün. Qarayev Q. 
   

  Moskva: ”Muzika” - 1967, 50 s.   

  "12 fuqa". Qara Qarayev

  UOT: F-no -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  12 fuqa,fortepiano üçün. Qarayev Q.  
   

  Moskva: Sov.Komp - 1982, 40 s.   

  "Vals.”Yeddi gözəl” baletindən". Qara Qarayev

  UOT: F-no -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Vals.”Yeddi gözəl” baletindən, konsert işləməsi: Z.Vitkind. Qarayev Q.  
   

  Leninqrad: Muzika - 1962, 11 s.   

  "Vals.”Yeddi gözəl” baletindən". Qara Qarayev

  UOT: F-no -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Vals.”Yeddi gözəl” baletindən, fortepiano üçün asanlaşdırılmış köçürmə A.Babayevindir. Qarayev Q.  
   

  Leninqrad: Muzika - 1962, 11 s.   

  "Yeddi gözəl” baletindən seçilmiş parçalar". Qara Qarayev

  UOT: F-no -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Yeddi gözəl” baletindən seçilmiş parçalar. Qarayev Q.  

  Bakı: Azərnəşr - 1956, 29 s.


  Ardını oxu...

  "Romanslar". Qara Qarayev

  UOT: Vok-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Romanslar. Qarayev Q.  

  1.Gürcüstan dağlarında.
  2. Mən sizi sevirdim.
  Sözləri A.S.Puşkinin, fortepiano və səs üçün romans.

  Bakı: Azmuzqiz - 1949, 9 s.   

  "Alban rapsodiyası". Qara Qarayev

  UOT: P-ra-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Alban rapsodiyası, böyük simfonik orkestr üçün. Qarayev Q.  
   

  Bakı: Azərnəşr-1954,164s.   

  Not vərəqi nümünələri