• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Qarayev Qara

  “Seçilmiş əsərləri” Qara Qarayev

  UOT: Orq-78 MG: Y-15 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Seçilmiş əsərləri. Qarayev Q.
  Orqan üçün köçürən: Yaqubova.


  Bakı: 2010, 60s.
   


   

  "İldırımlı yollarla” baletindən birinci suita Qara Qarayev

  UOT: P-ra78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "İldırımlı yollarla” baletindən birinci suita. Partitura. Qarayev Q.


  M.S.K.-1960 ,98s.   

  "İldırımlı yollarla” baletindən ikinci suita. Qara Qarayev

  UOT: P-ra78 MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "İldırımlı yollarla” baletindən ikinci suita. Partitura. Qarayev Q.


  Moskva: M.S.K.-1960 ,146s.
   


   

  “Vyetnam suitası” Qara Qarayev

  UOT: P-ra 78 MG: M-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Vyetnam suitası, vyetnam kino-filmindən musiqi, böyük simfonik orkestr üçün. Qarayev Q.


  Bakı: Azqozmuzizdat-1976,96s.
   


   

  "Çarskoye selo". Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Çarskoye selo heykəli, fortepiano üçün. Qarayev Q.
   
   

  Bakı: Azərnəşr - 1958, 10 s.   

  "Don Kixot". Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Don Kixot. Qarayev Q. Simfonik qravyürlər, fortepiano üçün köçürmə F.Qarayevindir.
   
   

  Bakı: Azərnəşr - 1964, 30 s.   

  "Altı uşaq pyesi". Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Altı uşaq pyesi,  fortepiano üçün. Qarayev Q.
   
   

  Bakı: Azərnəşr - 1973, 12 s.   

  "24 prelüd". Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  24 prelüd, fortepiano üçün. Qarayev Q. 
   

  Moskva: ”Muzika” - 1967, 50 s.   

  "12 fuqa". Qara Qarayev

  UOT: F-no -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  12 fuqa,fortepiano üçün. Qarayev Q.  
   

  Moskva: Sov.Komp - 1982, 40 s.   

  "Vals.”Yeddi gözəl” baletindən". Qara Qarayev

  UOT: F-no -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Vals.”Yeddi gözəl” baletindən, konsert işləməsi: Z.Vitkind. Qarayev Q.  
   

  Leninqrad: Muzika - 1962, 11 s.   

  Not vərəqi nümünələri