• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  22 dekabr 2021-ci il

   22 dekabr, 2021-ci il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük zalında "İxtisas Fortepiano" kafedrasının müəllimlərinin Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konserti keçirildi.

  Konsertdə BMA-nın müəllimləri dosent Günel Kazımova (F.List Transtendet Etüd №8, S.Raxmaninov "Prelüd" op.23 №2), dosent  Nərgiz Kəngərli (K.Sen-Sans -F.List-V.Horovitz  “Dance Macabre”), dosent Züleyxa Abdulla (F.Şopen Noktürn e moll), dosent Nərgiz Salmanlı (S.Raxmaninov "Elegiya", "Prelüd" gis moll), Əməkdar müəllim Kəmalə Mirbabayeva və dosent Nərgiz Salmanlı  (F.Pulenk “Elegiya”, D.Şostakoviç Suita I hissə), baş müəllim Zərif Kərimova (F.Say “Kara toprak”, Zərif Kərimova  “Qarabağ biz qayıtdıq”), baş müəllim Sevda Məmmədli (Sevda Məmmədli "Vals"), baş müəllim Sevda Məmmədli və Beynəlxalq müsabiqələr laureatı, Prezident təqaüdçüsü Vüsalə Babayeva (Sevda Məmmədli “Vətən uğrunda” uvertürası) öz parlaq ifaları ilə çıxış etdilər.

  "İxtisas Fortepiano" kafedrasının müəllimlərinin ahəngdar çıxışları tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb, gurultulu alqış sədaları altında başa çatdı.