• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  14 iyun 2019-cu il

  14 iyun 2019-cu il tarixində Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Ixtisas Fortepiano” Kafedrasının professor Elmira Əliyevanın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konsert keçirilmişdir.

  Konsertdə Elmira xanımın tələbələrindən tutmuş bir çox ziyalı şəxslər yaxından iştirak etmişlər. Konsertin aparıcı Könül Arifqızı tədbir boyu Elmira Əliyevanın yaradıcılıq yolunu işıqlandırmış və onun haqqında dəyərli fikirlər dilə gətirmişdir.
  Musiqi proqramında Elmira xanımın tələbələri yaxından iştirak edərək bir sıra maraqlı əsərlər səsləndirmişlər. Belə ki:
  Quluzadə Rəfiqə (Elmira x.ın sinfinin məzunu) - S.Raxmaninov
  Etüd-lövhə op.33 N 6
  Eyyub Əliyev (violonçel)– S.V.Raxmaninov “Vokaliz”
  (Müşayiət edirdi – Elmira x.-ın nəvəsi Hüseynova Tomris)
  A.Piazolla – “Qış”
  (İfa edirdilər: Lalə Muxtarova (skripka), Eyyub Əliyev (violonçel), Arzu
  Əsgərli (Fortepiano))
  Ceyhun Allahverdiyev (Elmira x.ın sinfinin məzunu ) – “Əbədi
  Səadət Xəlilova (skripka) – Q.Qarayev skripka üçün sonata III hissə
  “Pastoral”
  (Fortepianoda müşayiət edirdi – Zemfira Əliyeva (Elmira x.ın gəlini))
  Orxan Hüseynov – O.Zülfüqarov “Muğamsayağı və rəqs”
  (Fortepianoda müşayiət edirdi – Nərgiz Salmanlı (Elmira x.ın sinfinin
  Nərgiz Salmanlı (Elmira x.ın sinfinin məzunu)) – S. Raxmaninov
  “Elegiya”.Nəzakət Rimazi və Elnarə Kəbirlinskaya – Quastavino “Argentina
  Ülviyyə Hacıbəyova – Niyazi “Vals”
  Səbinə Əsədova və Fəridə Məmmədova – K.Sen-San “Bolero”
  (Fortepianoda müşayiət edirdi – Quluzadə Rəfiqə) əsərləri ilə çıxış etmişlər.
  Konsert gurultulu alqışlarla sona çatmış və xoş təəssüratlatrla yaddaşlarda qalmışdır.