• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  16 mart 2021-ci il

  “Azərbaycan cəngi rəqsləri” məcmuəsi nəşr olundu

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi; Orqanaloqiya və akustika” laboratoriyasının böyük elmi işçisi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Rauf Bəhmənlinin yeni, “Azərbaycan Cəngi rəqsləri” adlı məcmuəsi nəşr olundu. Bu toplu Azərbaycanın Birinci Vitse-Prezidenti Mehriban Əliyevanın dəstəyi ilə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən nəşr edilmişdir.

  Bu məcmuə xalqımızın qəhrəmanlıq dastanına yeni səhifə yazan, 30 ilə yaxın erməni işğalı altında qalmış torpaqlarımızın azad olunmasında, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev başda olmaqla böyük şücaət göstərən müzəffər ordumuzun qazandığı şanlı qələbəyə, eləcə də Azərbaycan musiqisinin banisi, dahi Üzeyir Hacıbəylinin bizlərə miras qoyduğu Bakı Musiqi Akademiyasının böyük təntənə ilə qeyd edəcəyimiz 100 illik yubileyinə həsr olunmuşdur.

  R.Bəhmənlinin bu tədqiqat əsəri Cəngi rəqsləri haqqında (aşıq cəngiləri istisna olmaqla) yazılmış ilk topludur. Bu qədim rəqs janri günümüzə kimi araşdırılmamışdır. Onun üçün də düşünürük ki, toplunun musiqimiz üçün əhəmiyyəti danılmazdır. Bu məcmuə xalq musiqi nümunələrinin toplanmasına və araşdırılmasına önəm verən və uzun illər bu sahədə böyük uğurlar əldə edən müəllifin gərgin əməyinin məhsuludur.

  Kitabda xalqımızın qəhrəmanlığı, igidliyi, vətənpərvərliyi tərənnüm olunan qədim Cəngi havaları geniş tədqiq edilmiş, artıq unudulmuş, hafizələrdən silinmiş 28 cəngi rəqsinin not yazısı işıqlandırılmışdır. Bu, əsasında zurna havası kimi yaranan cəngilər arasında tarixi çox qədimlərə dayanan və şanlı Türk tayfalarının adlarını daşıyanlar (“Oğuzlar”, “Bayat qala”, “Bayandur” və s.), XVIII əsr Azərbaycan xanlıqları dövründə döyüşlərdən öncə zurna və təbillərin müşayiətində ifa edilən (Şəki, Şirvan, Naxçıvan, Qarabağ, Quba və s.) cəngiləri, gədim və müqəddəs Novruz bayramında keçirilən şənlikləri müşayiət etmək üçün ifa edilən (“Novruz” cəngisi, “At oyunu”, “Çaparı”, “Ləngəri”, “Kəbbadə” və s.) cəngiləri, zorxana yarışları, güləş səhnələri (“Cidai-gürz”, “Güşti”, “Pəhlivanı” və s.) kimi digər meydan tamaşalarına həsr edilmiş cəngilər vardır. Göründüyü kimi tarixən xalqımızın sevgisini və rəğbətini qazanmış bu cəngilər uzun illər laqeyd münasibət nəticəsində toplanmamış, araşdırılmamış və nota salınmamışdır.Azərbaycanda cəngi musiqisinə müraciət edən bəstəkarlar isə əksər hallarda Ü.Hacıbəylinin yazdığı “Cəngi” əsərini və ya aşıq musiqisində yaşayan cəngi saz havalarını əsas olaraq götürürdülər.

   Biz Azərbaycan xalq musiqisinin toplanması və işıqlanmasında əvəzsiz xidmətləri olan Rauf Bəhmənliyə sonrakı yaradıcılıq işlərində uğurlar arzu etmək istərdik.

       Elmi-tədqiqat laboratoriyasının kiçik elmi işçisi, doktorant  

   Əfəndiyev Ayxan