• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  21 fevral 2021-ci il

  2021-ci il 21 fevral tarixində Los-Anceles şəhərində onlayn şəkildə keçirilən "Hollywood Star" Beynəlxalq İncəsənət Müsabiqəsində "İxtisas fortepiano" kafedrasının tələbələri iştirak etmişlər.

  Solo nominasiyasi üzrə dosent Kəmalə Mirbabayevanın tələbələri  Nurcan Rzayeva (ll kurs),  Ruslan Rzayev (lll kurs), Əsmər Babayeva (lll kurs), "Fortepiano dueti" nominasiyası üzrə isə professorlar Nəzakət Rimazi və Laləxanım Rzayevanın ll kurs tələbələri Abdinzadə Camalə və Ağazadə Əzizə l yerə layiq görülüblər.

  Qazandıqları nailliyyət ilə əlaqədar müəllimləri və tələbələri təbrik edir, uğurlar arzulayırıq!