• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Mediateka

  “Seçilmiş əsərləri” Qara Qarayev

  UOT: Orq-78 MG: Y-15 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Seçilmiş əsərləri. Qarayev Q.
  Orqan üçün köçürən: Yaqubova.


  Bakı: 2010, 60s.
   


   

  "İldırımlı yollarla” baletindən birinci suita Qara Qarayev

  UOT: P-ra78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "İldırımlı yollarla” baletindən birinci suita. Partitura. Qarayev Q.


  M.S.K.-1960 ,98s.   

  "İldırımlı yollarla” baletindən ikinci suita. Qara Qarayev

  UOT: P-ra78 MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "İldırımlı yollarla” baletindən ikinci suita. Partitura. Qarayev Q.


  Moskva: M.S.K.-1960 ,146s.
   


   

  “Konsert” Qara Qarayev

  UOT: Skp-78 MG: K-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

   Konsert. Klavir. Skripka ilə orkestr üçün. Qarayev Q.


  Moskva: "Muzika", 1970, 53s.
   


   

  “Sonata”. Qara Qarayev

  UOT: F-no-78 MG: K-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

   Sonata. Skripka ilə fortepiano üçün. Qarayev Q.


  Bakı: Azərnəşr, 33s.
   


   

  “Vyetnam suitası” Qara Qarayev

  UOT: P-ra 78 MG: M-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Vyetnam suitası, vyetnam kino-filmindən musiqi, böyük simfonik orkestr üçün. Qarayev Q.


  Bakı: Azqozmuzizdat-1976,96s.
   


   

  "Çarskoye selo". Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Çarskoye selo heykəli, fortepiano üçün. Qarayev Q.
   
   

  Bakı: Azərnəşr - 1958, 10 s.   

  "Don Kixot". Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Don Kixot. Qarayev Q. Simfonik qravyürlər, fortepiano üçün köçürmə F.Qarayevindir.
   
   

  Bakı: Azərnəşr - 1964, 30 s.   

  "Altı uşaq pyesi". Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Altı uşaq pyesi,  fortepiano üçün. Qarayev Q.
   
   

  Bakı: Azərnəşr - 1973, 12 s.   

  "24 prelüd". Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  24 prelüd, fortepiano üçün. Qarayev Q. 
   

  Moskva: ”Muzika” - 1967, 50 s.   

  "12 fuqa". Qara Qarayev

  UOT: F-no -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  12 fuqa,fortepiano üçün. Qarayev Q.  
   

  Moskva: Sov.Komp - 1982, 40 s.   

  "Vals.”Yeddi gözəl” baletindən". Qara Qarayev

  UOT: F-no -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Vals.”Yeddi gözəl” baletindən, konsert işləməsi: Z.Vitkind. Qarayev Q.  
   

  Leninqrad: Muzika - 1962, 11 s.   

  "Vals.”Yeddi gözəl” baletindən". Qara Qarayev

  UOT: F-no -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Vals.”Yeddi gözəl” baletindən, fortepiano üçün asanlaşdırılmış köçürmə A.Babayevindir. Qarayev Q.  
   

  Leninqrad: Muzika - 1962, 11 s.   

  "Yeddi gözəl” baletindən seçilmiş parçalar". Qara Qarayev

  UOT: F-no -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Yeddi gözəl” baletindən seçilmiş parçalar. Qarayev Q.  

  Bakı: Azərnəşr - 1956, 29 s.


  Ardını oxu...

  “Qızların rəqsi” Qara Qarayev

  UOT: Kam-78 MG: M-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qızların rəqsi.“İldırımlı yollarla” baletindən. Qarayev Q.
  Bax: Kərimov.H.,Bayramov.N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, kamança ilə fortepiano üçün.


  Bakı: ”Şur”-1992, səh 91-95.
   


   

  "Romanslar". Qara Qarayev

  UOT: Vok-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Romanslar. Qarayev Q.  

  1.Gürcüstan dağlarında.
  2. Mən sizi sevirdim.
  Sözləri A.S.Puşkinin, fortepiano və səs üçün romans.

  Bakı: Azmuzqiz - 1949, 9 s.   

  “Yeddi gözəl” baletindən hind gözəli Qara Qarayev

  UOT: F-no 78 MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Yeddi gözəl” baletindən hind gözəli,fortepianoda dörd əl üçün. Qarayev Q.
  Bax:Yeqorova.L.,Siroviç.R”Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı”,2-ci hissə


  Bakı: Azərnəşr-1965, səh 176-178.
   


   

  “Aldonsa” Qara Qarayev

  UOT: F-no 78 MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Don Kixot, simfonik qravyürlərindən”Aldonsa”. Qarayev Q.
  (Azərbaycan, rus, avropa bəstəkarlarının əsərlərinin qoboy və fortepiano üçün
  köçürmələri kitabından), dərs vəsaiti.


  Bakı: 2014 - 6s.
   


   

  “İldırılmı yollar” və "Don Kixot". Qara Qarayev

  UOT: F-no-78 MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

   "İldırılmı yollar"la baletindən pyeslər və "Don Kixot" simfonik qravürlərindən fraqmentlər. Qarayev Q.


  Bakı: Azərnəşr, 38s.
   


   

  "Alban rapsodiyası". Qara Qarayev

  UOT: P-ra-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Alban rapsodiyası, böyük simfonik orkestr üçün. Qarayev Q.  
   

  Bakı: Azərnəşr-1954,164s.   

  "Leyli və Məcnun,simfonik poema". Qara Qarayev

  UOT: P-ra-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Leyli və Məcnun, simfonik poema, 2-ci nəşri. Böyük orkestr üçün. Partitura. Qarayev Q.  
   

  Bakı: Azərnəşr-1958,55s.   

  “Yeddi gözəl” baleti". Qara Qarayev

  UOT: Kl -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Yeddi gözəl” baleti, 3pərdəli, 8şəkilli, proloqlu balet. Qarayev Q.  
  Nizaminin poemalari əsasında Slonimski.Y.,İdayətzadə.İ., Rəhman.S,librettosu,fortepiano üçün köçürmə.
   

  Moskva: Sov.Komp-1972,150s.   

  "Yeddi gözəl". Qara Qarayev

  UOT: P-ra-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Yeddi gözəl” baletindən suita, böyük simfonik orkestr üçün. Qarayev Q.  
   

  Bakı: Azərnəşr-1960,122s.   

  "Çılğın qasqoniyalı". Qara Qarayev

  UOT: Kl -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Çılğın qasqoniyalı, romantik musiqili komediya. Klavir. Qarayev Q.  
   

  Moskva: Sov.komp-1981,189s.   

  "Don Kixot". Qara Qarayev

  UOT: P-ra-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Don Kixot, simfonik qravyürlər. Partitura. Qarayev Q.  
   

  Moskva: Sov.Komp-1974,75s.   

  "Üçüncü simfoniya". Qara Qarayev

  UOT: P-ra-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Üçüncü simfoniya, kamera orkestri üçün.Partitura. Qarayev Q.  
   

  Moskva: Sov.Komp-1968,110s.   

  "İki pyes". Qara Qarayev

  UOT: Skr-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İki pyes, skripka və fortepiano üçün köçürəni: T.Atakişiyev. Qarayev Q.  
   

  Bakı: Azmuzqiz-1961,22;6s.   

  "İldırımlı yollarla". Qara Qarayev

  UOT: Kl-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "İldırımlı yollarla” baleti, 3 pərdəli, 8 şəkilli balet. Qarayev Q.  
   

  Moskva: Muzika-1970, 158s.   

  "Altı uşaq pyesi". Qara Qarayev

  UOT: Skr-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Altı uşaq pyesi,skripka və fortepiano üçün işləmə. Qarayev Q.  
   

  Moskva: Muzika-1970, 158s.   

  "Pyeslər". Qara Qarayev

  UOT: Skr-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Pyeslər, skripka və fortepiano üçün köçürmə. Qarayev Q.  
   

  Moskva: Muzika-1969,24s.   

  "5 pyes". Qara Qarayev

  UOT: Skr-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  5 pyes. Qarayev Q.  
  1.Andante; 2.Beşik nəğməsi; 3.Çin rəqsi; 4.Adajio; 5.Vals.
  Skripka yaxud alt və fortepiano üçün köçürmə.
   

  Bakı: Azərnəşr-1952,25;4s.   

  "İki pyes". Qara Qarayev

  UOT: Skr-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qarayev Q.  
  İki pyes,skripka və fortepiano üçün köçürənləri: T.Atakişiyev.,Y.Barştak.
  1-ci “İldırımlı yollarla” baletindən rəqs,
  2-ci“Yeddi gözəl” baletindən təlxəklərin rəqsi.
   

  Bakı: Azərnəşr-1964,12;3s.   

  "Leyli və Məcnun". Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Leyli və Məcnun, simfonik poema, 2 fortepiano üçün köçürmə 4 əl üçün. Qarayev Q.  
   

  Bakı: 1998-35s.   

  "İldırımlı yollarla". Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İldırımlı yollarla, böyük rəqs səhnəsindən 4 fraqment. Qarayev Q.  
  4 əl üçün fortepiano işləməsi.
   

  Bakı: 1998, 46s.   

  “Yeddi gözəl” balet. Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Yeddi gözəl” baletindən “Gözəllər gözəli”.
  ”Vals”, iki fortepiano üçün köçürmə, 2-ci nəşr. Qarayev Q.  

   

  Bakı: 1998-36s.   

  "Don Kixot, simfonik qravyürlər" Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Don Kixot, simfonik qravyürlər, 2 fortepiano üçün köçürmə. Qarayev Q.  

   

  Bakı: 1998-55s.   

  "Fortepiano əsərləri" Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Fortepiano əsərləri. Qarayev Q.  

   

  Bakı: ”İşıq”nəşr-tı - 1979,91s.   

  "Birinci simfoniya" Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Birinci simfoniya, simfonik orkestr üçün,partitura. Qarayev Q.  

   

  Bakı: Azərnəşr-1968,163s.   

  "Eskiz" Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Eskiz. Qarayev Q. Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, piano üçün.   

   

  Bakı: 2005,səh 44-46.   

  "Gənclik marşı" Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gənclik marşı. Qarayev Q. Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, piano üçün.   

   

  Bakı: 2005,səh 33-44.   

  "Xəzər neftçiləri haqqında dastan" Qara Qarayev

  UOT: Xor -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Xəzər neftçiləri haqqında dastan, kino-filmindən dəniz neftçilərinin mahnısı,
  fortepianonun müşayətilə oxumaq və xor üçün. Qarayev Q.
  Sözləri:M.Svetlovundur. Tərcümə edəni:H.Ziya.  

   Bakı: Azərnəşr-1968,7s.   

  "İkinci simfoniya" Qara Qarayev

  UOT: P-ra-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İkinci simfoniya,böyük simfonik orkestr üçün partitura. Qarayev Q.

   

   Bakı: ”Təhsil”- 2014,156s.   

  "İnsan məskən salır" Qara Qarayev

  UOT:   F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İnsan məskən salır, kinofilmindən  musiqi parçası. Qarayev Q.

   

   Bakı: 2s.   

  "Məhəbbət mövzusu" Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Məhəbbət mövzusu. Bax:Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, piano üçün. Qarayev Q.


   Bakı:2005,səh 47-49.   

  "Yürüş" Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Yürüş. Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, piano üçün. Qarayev Q.


   Bakı:2005,səh 31-32.   

  "Aşığın Stalin haqqında mahnısı" Qara Qarayev

  UOT: Vok -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Aşığın Stalin haqqında mahnısı (“Vətən operası”ndan). Qarayev Q., Hacıyev C. 


   Bakı: Azərnəşr-1950,9s.   

  "Vətən operası" Qara Qarayev

  UOT: Vok -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Vətən operası”ndan, Aslanın ariyozası. Qarayev Q., Hacıyev C. 


   Bakı: Azmuzqiz-1950,11s.   

  "Vətən operası" Qara Qarayev

  UOT: Vok -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Vətən operası”ndan, Dilbərin ariyası. Sözləri: M.Rəhimindir. Qarayev Q., Hacıyev C. 


   Bakı: Azərnəşr-1950, 9s.   

  "Q.Qarayevin seçilmiş əsərlərinin" Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Q.Qarayevin seçilmiş əsərlərinin fortepiano üçün konsert  işləmələri və köçürmələri.
  Tərt və red:K.Səfərəliyeva.


   Bakı: ”İşıq”-1980,96s.   

  "Gənclik mahnısı" Qara Qarayev

  UOT: Vok -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gənclik mahnısı,”Dənizi fəth edənlər” kino-filmindən,
  səs və fortepiano üçün.(az və rus dillərində). Qarayev Q.


   Bakı: Azmuzqiz-1960,7s.   

  "İldırımlı yollarla" Qara Qarayev

  UOT: P-ra-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "İldırımlı yollarla” baletindən səhnə və adajio (2-ci pərdə 3-cü şəkil),
  nəfəs alətləri orkestri üçün köçürmə:N.Kərimovundur. Partitura, Qarayev Q.


   Bakı: Azərnəşr-1968,46s.   

  "Zamanın bayraqdarı" Qara Qarayev

  UOT: Xor-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Zamanın bayraqdarı, qarışıq xor ilə böyük simfonik orkestr üçün. Qarayev Q.
  Sözləri:S.Vurğun.Rus mətni:A.Plavdika,F.Qarayevin xor və fortepiano üçün köçürməsi.


   Moskva: Sov.Komp-1978,14s.   

  "Xəzər neftçiləri haqqında dastan" Qara Qarayev

  UOT: Xor-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Xəzər neftçiləri haqqında dastan, kino-filmindən dəniz neftçilərinin mahnısı,
  fortepianonun müşayətilə oxumaq və xor üçün. Qarayev Q.
  Sözləri:M.Svetlovundur. Tərcümə edəni:H.Ziya.


   Bakı: Muzqiz-1954,8s.   

  "Anadan olma gününə marş" Qara Qarayev

  UOT: F-no78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Anadan olma gününə marş,fortepiano üçün. Qarayev Q.
  Bax:Yeqorova.L.,Siroviç.R”Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı”, 2-ci hissə,səh-5.


   Bakı: Azərnəşr-1965.   

  "Fil və alabaş" Qara Qarayev

  UOT: F-no78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Fil və alabaş fortepiano üçün. Qarayev Q.
  Bax:Yeqorova.L.,Siroviç.R. Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı 2-ci hissə,səh-63.


   Bakı: Azərnəşr- 1965.   

  "Fortepiano üçün 3 səsli fuqa" Qara Qarayev

  UOT: F-no 78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Fortepiano üçün 3 səsli fuqa(1-ci nəşr). Qarayev Q.
  F.Bədəlbəylinin., T.Seyidovun redaktəsi ilə.


   Bakı: ”Təhsil”-2013,16s.   

  "Aslanın ariyası" Qara Qarayev

  UOT: F-no 78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Aslanın ariyası. Vətən operasından, Qarayev Q., Hacıyev C.


   Bakı: 7 s.   

  "Aşıq Səlimin mahnısı" Qara Qarayev

  UOT: F-no 78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Aşıq Səlimin mahnısı. Vətən operasından, Qarayev Q., Hacıyev C.


   Bakı: 10 s.   

  "Dostluq himni" Qara Qarayev

  UOT: Xor-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Dostluq himni.  Qarayev Q.


   Bakı: 11 s.   

  "Sonatina" Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sonatina. Qarayev Q.
  Bax:Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, piano üçün.


   Bakı: 2005, səh 20-30.   

  Not vərəqi nümünələri