• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Tələbə Simfonik Orkestri

  “İfaçılıq” fakültəsi yaranan gündən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında tələbə Simfonik orkestri fəaliyyət göstərir. “İfaçılıq” fakültəsinin əsas məqsədi yüksək bilik və yetkin orkestr ifaçısı tərbiyə etməkdir.

  Bu səbəbdən Tələbə Simfonik Orkestrinə yüksək səviyyəli dirijorlar rəhbərlik edib. O cümlədən uzun illər professorlar Əbdül Maqomedov, Xalq artisti Rauf Abdullayev, Əməkdar İncəsənət Xadimi Yaşar İmanov, Xalq artisti Yalçın Adıgözəlov, Əməkdar İncəsənət Xadimi Fəxrəddin Kərimov, Xalq artisti Ramiz Məlik-Aslanov rəhbərlik ediblər. Müxtəlif illərdə Tələbə Simfonik Orkestri maraqlı proqramlarla çıxış ediblər.

  İfaçılıq fakültəsinin məzunları orkestr sinfində aldıqları bilikləri müvəffəqiyyətlə respublika və onun hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərən musiqi kollektivlərində nümayiş edirlər. Hal-hazırda Tələbə Simfonik Orkestrinin rəhbəri Cavad Tağızadədir.