• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Abdullayeva Aida Həmdulla qızı

  (13.04.1922, Bakı - 11.04.2009, Bakı)

  Arfa ifaçısı, pedaqoq, professor (1985). Azərbaycanın Əməkdar artisti (1972).

  Azərbaycanın ilk professional arfa ifaçısıdır.

  1940-1941 və 1944-1949-cu illərdə P.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasında təhsil almışdır (K.Erdelinin sinfi). 1950-ci ildən ömrünün sonuna kimi Bakı Musiqi Akademiyasında çalışmışdır.

  Azərbaycanda arfa sənətinin yaranması və inkişafı Aida Abdullayevanın adı ilə bağlıdır. Onun tələbələrinin çıxışları, arfa ifaçılığı üzrə keçirilən beynəlxalq baxışlardakı uğurları, möhtəşəm konsert proqramları Azərbaycan musiqisinin təbliğinə yönəldilmişdi. O, arfa ifaçılığı sahəsində müəyyən ifaçılıq və pedaqoji ənənələrin əsasını qoymuşdur.