• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Babayev Elxan Əlisəttar oğlu

  (28.08.1948, Bakı - 2.02.2003, Bakı)

  Klarnet ifaçısı, musiqişünas, pedaqoq, professor (1994), sənətşünaslıq doktoru (1999).


  B.Asafyev adına Beynəlxalq müsabiqənin laureatı (1991), “Humay-98” Milli mükafatı laureatı olmuşdur.

  Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının ifaçılıq və musiqişünaslıq fakültələrini (1971,1973) bitirib. Moskva Dövlət Konservatoriyasının musiqi nəzəriyyəsi kafedrasının dissertantı (1981-1984) olmuşdur. 1985-ci ildə “Azərbaycan dəstgahlarının ritmikası” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını (elmi rəhbər V.N.Xolopova), 1999-cu ildə “Şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisində intonasiya problemləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib.

  1978-ci ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında çalışmağa başlayıb. “Nəfəs və zərb alətləri” kafedrasının müdiri. İfaçılıq fakültəsinin dekanı və 1993-cü ildən ömrünün sonuna qədər Bakı Musiqi Akademiyasının I prorektoru vəzifəsində çalışıb.

  E.Babayev 4 kitabın: “Ритмика азербайджанского дастгяха” (Bakı, İşıq, 1990), “Azərbaycan muğam dəstgahlarında ritmointonasiya problemləri” (Bakı, Ergun, 1996), “Şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisində intonasiya problemləri” (Bakı, Elm. 1998), “Ənənəvi musiqimiz” (Bakı, Elm. 2000), 6 elmi-metodik nəşrin, 100-ə qədər elmi-publisistik məqalənin, onlarla radio və televiziya verilişlərinin müəllifidir, ABŞ-in Çikaqo, Enarber, Flint Eytrian, Almaniyanın Köln şəhərlərində, eləcə də Bağdad, Tehran, Moskva, Yekaterinburq, Düşənbə, Tbilisi, Almatı şəhərlərində keçirilən konfrans, simpozium və konqreslərdə məruzələr etmişdir. Elmi məqalələri Türkiyə, Rusiya, Qazaxıstan, Tacikistan və İraqda nəşr edilmişdir.