• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Abdullayev Azər Can-Baxış oğlu

  (1929, Bakı - 2010, Bakı)

  Qoboy ifaçısı, pedaqoq, professor, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi (2008).


   III Beynəlxalq Gənclər festivalın Laureatı (Berlin, 1951). “Əməkdə fərqlənmə” medalı ilə təltif olunub (1959).

  Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında (1947-1950) və Moskva Dövlət Konservatoriyasında (1950-1952) təhsil almışdır. Moskva Dövlət Konservatoriyasının aspiranturasını (N.Soloduyevin sinfi) bitirib (1960).

  1952-61-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Simfonik orkesrinin solisti olub. 1959-cu ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında çalışmağa başlamışdır. 1965-92-ci illərdə Nəfəs və zərb alətləri kafedrasının müdiri olmuşdur. 1963-71-ci illərdə A.Zeynallı adına Bakı Musiqi məktəbinin direktoru vəzifəsində çalışıb.

  İlk dəfə Bakıda Nəfəs alətləri üçün Zaqafqaziya müsabiqəsinin keçirilməsinin təşəbbüskarı (1979, 1985), Zaqafqaziya festivalında kamera musiqi ifaçılarının (1982) münsiflər heyətinin sədri olub. Həmçinin, dəfələrlə Beynəlxalq müsabiqələrinin münsiflər heyətinə daxil olub.

  İ.S.Baxın qoboy, violin və orkestri üçün konsertinin E.Meleşkinlə birlikdə SSRİ-də ilk ifaçısı olub (Moskva, 1952).

  1969-cu ildə dissertasiya müdafiə edərək, sənətşünaslıq namizədi elmi adına layiq görülmüşdür. Bir sıra elmi işlərin müəllifidir. “Теория и практика исполнительства на гобое” (“Qoboy ifaçılığının nəzəriyyəsi və təcrübəsi”) adlı dərs vəsaiti SSRİ-də qoboy üçün ilk dərs vəsaitidir. Qoboy və kamera ansamblları üçün Azərbaycan və xarici bəstəkarlarının əsərlərinin köçürmələrinin və işləmələrinin müəllifidir.