• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Vaynşteyn Leonid Moiseyeviç

  20 aprel 1945 – 20 iyun 1969)

  Bəstəkar, Əməkdar İncəsənət xadimi

  1963 –ci ildə A.Zeynallı adına Musiqi kollecini

  1968 – ci ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq şöbəsini Q.Qarayevin sinfi üzrə bitirib
  A.Zeynallı adına Orta ixtisas musiqi məktəbində və Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında “Partitura qirayəti” fənnini tədris edib.

  1969 – cu ildə vəfat edib.

  Əsərləri: “İlham” baleti, rok-opera “Səhranın bəyaz günəşi”, “Zoluşka”, “Qara ox” operaları; “Əziz dost” operetta-müzikl  Q.Mopassanın romanı əsasında, F.Qarayev ilə brlikdə, 1971), “Dəniz, səma və məhəbbət” vokal silsiləsi, Skripka və orkestr üçün konsert və s.