• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Semyonova İnna Semyonovna

  (14 aprel 1943 -2007)

  Biblioqraf, müəllim

  1960 – 1965 – ci illərdə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının tarix - nəzəriyyə fakültəsində təhsil alıb.

  1965 – ci ildən Bakı şəhərindəki uşaq musiqi məktəblərində müəllim, 1967 – 1973 – cü illərdə ADK – da biblioqrafiya şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.

  1973 – 1979 – cu illərdə Moskva Dövlət Konservatoriyasında baş biblioqraf vəzifəsində işləyib.

  1980 – cı ildə Bakıya qayıdır və Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının musiqi nəzəriyyəsi kafedrasının baş laborantı, 1983 – 1991 – ci illər saat hesabı müəllim, 1993 – cü ildən nəzəriyyə kafedrasının ştat üzrə müəllimi və kitabxana müdiri vəzifəsində çalışıb.  2007 – ci il vəfat edib.

  Əsərləri: “Azərbaycan bəstəkarlarının simfonik yaradıcılığında Ü.Hacıbəyovun ənənələri” - “Bəstəkar və zaman” məqalələr toplusu (1997)