• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  18 oktyabr 2023-cü il 

  18 oktyabr 2023-cü il tarixində Heydər Əliyev Mərkəzinin ali təhsil müəssisələri arasında keçirdiyi “Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi” IX ümumrespublika bilik yarışı keçirildi. Yarışda 50 komanda arasında Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının tələbələri 17-ci yeri qazanmışlar. Tədbirdə BMA-nın tələbələri Nərmin Səlimzadə(lll kurs), Mələk Cəfərova(IV kurs), Gülnur Kazımzadə (lV kurs), Alsu Cəfərova(ll kurs), Fidan Quluzadə(ll kurs), Nərmin Mədətli(l kurs), Aynur Hüseynli(lll kurs) fəal iştirak etdilər.
  Yarışda fəal iştirak edən bütün tələbələri təbrik edir,uğurlar arzulayırıq!