• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  6 mart 2023-cü il 

  6 mart 2023-cü il tarixində  Panqafqaz gənclər orkestri üçün Gürcüstanın Tsinandali Beynəlxalq festivalı çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli adina Baki Musiqi Akademiyasında dinləyiş keçirildi.

  Dinləyişi Gürcüstanın Tsinandali festivalının rəhbəri tanınmış italiyalı dirijor Claudio Vandelli, Bakı Musiqi Akademiyasının Beynəlxalq əlaqələr, sosial məsələlər və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə prorektoru, professor, Xalq artisti,  Yeganə Axundova,  Əməkdar incəsənət xadimi, "Simli alətlər" kafedrasının dekanı, professor Nəzmiyyə Abbaszadə, "Nəfəs və zərb" alətləri kafedrasının müəllimi Anar Məmmədov keçirmişlər.

  Dinləyişdə simfonik orkestr alətləri üzrə gənc ifaçılar iştirak etdilər.

  Tələbələr seçdikləri iki əsəri, həmçinin tələb olunan orkestr parçalarını dinləyiş zamanı ifa etdilər.