• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  1 – 30 iyun 2022 il

  “MUSİQİÇİLƏRİN PEDAQOJİ USTALIĞI” BİRİNCİ BEYNƏLXALQ FESTİVALIN NƏTİCƏLƏRİ (layihənin müəllifi – T.Seyidov). Bakı, 1 – 30 iyun 2022 il.

  “MUSİQİÇİLƏRİN PEDAQOJİ USTALIĞI” BİRİNCİ BEYNƏLXALQ FESTİVALI

  (videoyazılar əsasında)

  NƏTİCƏLƏRİ

  (yaş məhdudiyyəti nəzərə alınmadan)

   

  Müəllif və layihə rəhbəri – Tərlan Seyidov

   

  Bakı, BMA, 1 – 30 iyun 2022-ci il

   

  İŞTİRAKÇILAR – 26

  AZƏRBAYCAN – 20

  XARİCİ ÖLKƏLƏR – 6

  YÜKSƏK PEDAQOJİ USTALIĞI DİPLOMU – 6

  DİPLOM – 10 

  SERTİFİKAT – 10

   

  Sədr – BMA-nın rektoru F.Bədəlbəyli

  Həmsədr – BMA-nın məktəb-studiyasının direktoru T.Seyidov

  Münsiflər heyəti (əlifba sırası ilə):

  Abbaszadə N., Axundova Y., Quliyeva N., Mahmudova G., Muradova P. (ABŞ),

  Rimazi N., Svitova T. (Rusiya), Voyxanskaya V. (İsrail)

   

   

  “VOKAL” NOMİNASİYASI

   

  YÜKSƏK  PEDAQOJİ  USTALIĞI  DİPLOMU

   1. Xuraman Qasımova (Azərbaycan, Bakı)

  Mövzu: «Ф.Амиров. Романс “Ulduz”, Н.Римский-Корсаков. Сцена таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка», В.Моцарт. "Ridente la calma"»

  https://youtu.be/8dOoqaKEwLA

   

   

  “FORTEPİANO” NOMİNASİYASI

   

  YÜKSƏK  PEDAQOJİ  USTALIĞI  DİPLOMU

   2. Sultanov Namiq (ABŞ, San-Xose)

  Mövzu: «Л.Бетховен. Соната № 32 c-moll, С.Рахманинов. Концерт № 3 d-moll»

  КОД ДОСТУПА: Gru6F%Vx

  https://us02web.zoom.us/rec/play/Uh9-yinj6JX5hIhBXCTAL3TRm9D4aW6_DSmxToDc-TQpkMtpfd2VrDB6sIS6spw8tK_Y-az9Ie3v0Lk-.lQuQYvowN0pv61Ch?continueMode=true&_x_zm_rtaid=vauj88dMR4efLbdiOV-UpQ.1642833578538.5b55c0ce8fa724f6986d588b124566fb&_x_zm_rhtaid=121

   3. Mirzəyev Samir (Türkiyə, Antalya)

  Mövzu: "Несколько слов о трансцендентном этюде Ференца Листа "Мазепа" (Mazeppa)".

  https://www.youtube.com/watch?v=aVLYFPWBKfU

  Leksiyalar silsiləsinin mövzusu: “Fortepianoda müasir ifaçılıq effektləri”

  Mövzu: Piyano Tekniği Gelişim Süreci dersi. Semboller. Anahtarlar. Uygulamalı ders No 1.

  https://www.youtube.com/watch?v=G9GVYw9mG0c

  Mövzu: Piyano Tekniği Gelişim Süreci dersi (P.T.G.S.). Uygulamalı Ders No 2 , bölüm 1

  https://www.youtube.com/watch?v=sZQwKKdlI7Y

  Mövzu: P.T.G.S. Ders 2/2. Çağdaş Notasyon Sembolleri.

  https://www.youtube.com/watch?v=3B2CWGXePbk

  Mövzu: P.T.G.S. dersi No.16/9. Cluster'ler. Part 1

  https://www.youtube.com/watch?v=sF2XXwjwCm4

  Mövzu: Piyano'da CLUSTER'ler. Uygulamalı P.T.G.S.dersi. Bölüm 2.

  https://www.youtube.com/watch?v=XyANOoo11A4

  Mövzu: Piyano'da GLİSSANDO'ların çeşitleri ve farklı simgeleri. Uygulamalı P.T.G.S. dersi.

  https://www.youtube.com/watch?v=ENm7ustDtaM

  Mövzu: Piano'da PIZZICATO efekti ve simgesi. P.T.G.S. dersi No 24/7.

  https://www.youtube.com/watch?v=NLxN_kn9NEU

  Mövzu: P.T.G.S. dersi. Darbeler ve vuruşlar. Notasyondaki simgeleri ve çalınması.

  https://www.youtube.com/watch?v=SSBIvFpOSB8

  Mövzu: PRESS efekti ve simgesi. Çalınma tekniği. P.T.G.S. dersi No...

  https://www.youtube.com/watch?v=tRuo7OVJfxk

  Mövzu: Piyanoda FLAJÖLE 'ler. P.T.G.S. dersi No 11/3

  https://www.youtube.com/watch?v=RAvy61je25M

  Mövzu: Piyanoda SENZA SUONO efekti. Simgesi ve çalınışı. Doç. Dr. Samir Mirzayev. P.T.G.S. dersi.

  https://www.youtube.com/watch?v=nTRbwQnGph4

  Mövzu: CON (Col) LEGNO efekti. Simgeleri ve icrası. Simgesi olmayan efektler. Ders 29/3.

  https://www.youtube.com/watch?v=cAB96j17wZk

   

  DİPLOM

   4. Əmirova Kamilla (Azərbaycan, Bakı)

  G.Şaroyev adına 35 saylı Musiqi Məktəbi

  Mövzu: Цикл лекций по обучению игре на фортепиано

  https://youtu.be/XJgcec4lXxM
  https://youtu.be/gsaktlYqueE
  https://youtu.be/TxmjogTKj9Q
  https://youtu.be/TZV9Iyfs2fE
  https://youtu.be/ef6-AXs4W30
  https://youtu.be/cjMV_oUJNQc
  https://youtu.be/8FTnW9YYtU0

   5. Atakişiyeva Lalə (Azərbaycan, Bakı)

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası

  Mövzu: “Р.Шуман. “Поэт говорит”.

  https://youtu.be/5xXXIwz9NbE

   6. Kərimova Yuliya (Azərbaycan, Bakı)

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası

  Mövzu: “Мастерство оперного концертмейстера: работа над ариями Доницетти из оперы "Любовный напиток" ("Una furtiva lagrima") и Верди "Травиата" ("E strano...")”

  https://youtu.be/ClTFPXINawo

   7. Məmmədova Sevda (Azərbaycan, Bakı)

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının məktəb-studiyası

  Mövzu: “İ.S.Bax. Konsert № 5 f-moll”

  https://drive.google.com/file/d/1ATisYDXt2MaQdjF7VWzhQxU3W8yQ5ioM/view?usp=sharing

  8. Taylor Tarana (ABŞ, Xyuston)

  Mövzu: “Teaching Mozart Sonata in G Major, K 283”

  https://youtu.be/IJ8CMeikgSc

   

  SERTİFİKAT

   9. Cavadova Vəfa (Azərbaycan, Ağdam)

  Ağdam rayon, Gülablı kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “A.Lemuan – Etüd, A.Lyadov – Kanon”

  https://m.youtube.com/watch?v=W1lywyg-H9w

   10. Tahirova Ramilla (Azərbaycan, Quba)

  Quba şəhər Uşaq İncəsənət məktəbi

  Mövzu: “İ.S.Bax. Üçsəsli invensiya № 1 C-dur”

  https://youtu.be/r5L-u4KSTQQ

   11. Səmədova Hicran (Azərbaycan, Saatlı)

  Saatlı rayon, Bülbül adına Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Etüd haqqında məlumat (K.Çerni. Etüd)”

  https://youtu.be/Jg7PuK4WmR8

   12. Əsgərova Mehriban (Azərbaycan, Bakı)

  S.Ələsgərov adına 1 saylı UİM

  Mövzu: “Karl Çerni. Etüd № 1, əsər 299, M.Klementi. Sonatina do major № 3”

  https://www.youtube.com/watch?v=q_cJOjU5Ox8

   

  “MUSİQİ ƏDƏBİYYATI” NOMİNASİYASI

   

  YÜKSƏK PEDAQOJİ USTALIĞI DİPLOMU

   13. Quliyeva Nüşabə (Azərbaycan, Bakı)

  G.Şaroyev adına 35 saylı Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Qara Qarayev. Üçüncü simfoniya”

  https://www.youtube.com/watch?v=7tGPhnOqZiM&fbclid=IwAR3ilGbJMoXinLEMAunS5Ib-pqPrakrbp5jzJUFRdQXlMOPanWUwZ1ORnFI

  Mövzu: “Barokko və klassisizm cərəyanı”

  https://youtu.be/eqfYWVP5zyI

  Müəllif layihəsinə rəhbərlik:

  ''G.Şaroyev adına 35 nömrəli 11 illik musiqi məktəbinin şagirdlərinin “Şuşa ili"nə həsr olunmuş intellektual oyun''

  https://youtu.be/uSF2YpI7IyI

   

  “MUSİQİ NƏZƏRİYYƏSİ” NOMİNASİYASI

   

  DİPLOM

   14. Алиева Имина (Azərbaycan, Bakı)

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası

  Mövzu: «Azerbaijani Modes in Traditional and European Genres: Connectivity and Diversity»

  https://www.youtube.com/watch?v=gNnIA_hxxOs

   15. Kuznetsova Liliya (Qazaxıstan, Almatı)

  Алматинский Музыкальный Колледж им П. Чайковского

  Mövzu: “Народные лады на уроках сольфеджио. Работа со звукорядом”

  https://www.youtube.com/watch?v=_qjN5HVr65U

  Mövzu: “Народные лады на уроках сольфеджио. Работа с интервалами”

  https://www.youtube.com/watch?v=1w7_ZYiMAuM

  Mövzu: “Народные лады на уроках сольфеджио. Работа с трезвучиями”

  https://www.youtube.com/watch?v=ZNRXN7Yk2Tw

  Mövzu: “Альтерация аккордов S группы”

  https://youtu.be/HD_yfy-DzPI

  Mövzu: “Аккорды альтерированной субдоминанты”

  https://www.youtube.com/watch?v=Z8PCCG-X1NQ

   

  SERTİFİKAT

   16. Məmmədova Ümbülbanu (Azərbaycan, Quba)

  Quba şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Mövzu: “Köməkçi üçsəslilər”

  https://youtu.be/_i53nMhORlc

   17. Manafova Gülnarə (Azərbaycan, Bakı)

  Səid Rüstəmov adına 13 saylı Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Qədim ladlar”

  https://www.youtube.com/watch?v=3mYWy6q2tlY

   18. Cəfərova Kəmalə (Azərbaycan, Quba)

  Quba şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Mövzu: “D-dur, b-moll keçilənləri qurub oxumaq”

  https://youtu.be/IJY31LnQs2E

   19. Quliyeva Gülnarə (Azərbaycan, Ağdam)

  Ağdam rayon, Gülablı kənd uşaq musiqi məktəbi

  Mövzu: “Dominantseptakkord”

  https://m.youtube.com/watch?v=mYKCsimNgj4

   20. Süleymanova Sevda (Azərbaycan, Ağdam)

  Ağdam rayon, Gülablı kənd uşaq musiqi məktəbi

  Mövzu: «Üçtonlu intervallar»

  https://m.youtube.com/watch?v=vt49hz54L5M

   

  “MUSİQİ METODİKASI” NOMİNASİYASI

   

  YÜKSƏK PEDAQOJİ USTALIĞI DİPLOMU

   21. Smexova Anna (Ukrayna, Kiyev)

  Mövzu: “Развитие воображения на примере фотоискусства”

  https://youtu.be/GfApADnpMQ0

   

  DİPLOM

   22. Kəngərli Tamilla (Azərbaycan, Bakı)

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası

  Mövzu: “Рациональные и эмоциональные методы обучения в пианистическом искусстве”

  https://youtube.com/watch?v=44aH0bPpCAM&feature=share

   23. Mailova Adilə (Azərbaycan, Bakı)

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası

  Mövzu: “Музыкально-педагогическая деятельность и основополагающие принципы методики работы профессора К.К.Сафаралиевой в классе специального фортепиано”

  https://www.youtube.com/watch?v=kGb4OKM7VQU

   24. Dadaşova Minarə (Azərbaycan, Bakı)

  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

  Mövzu: “Знания, способствующие развитию музыкального мышления учащихся”

  https://youtu.be/jQFItgTkXMc

   

  “NƏFƏS ALƏTLƏRİ” NOMİNASİYASI

   

  YÜKSƏK PEDAQOJİ USTALIĞI DİPLOMU

   25. Lidiya Fomenko (fleyta) (Başqırdıstan, Ufa)

  Уфимский государственный институт искусств им.З.Исмагилова

  Mövzu: «Об особенностях преподавания на духовых инструментах на современном этапе» (в рамках Всероссийского арт-проекта "Юные таланты")

  https://youtu.be/PjWSf0XZ2qU

   

  “XALQ ÇALĞI ALƏTLƏRİ” NOMİNASİYASI

   

  SERTİFİKAT

   26. Abbasov Məzahir (tar) (Azərbaycan, Göyçay)

  Göyçay şəhər, A.Məmmədov adına UMM

  Mövzu: «F.Şubert. Serenada»

  https://www.youtube.com/watch?v=ALzSJWYJlqM&t=19s

    

  Əsası: 2022-ci il iyunun 1-dən 30-dək Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında videoyazılar əsasında keçirilən “Musiqiçilərin pedaqoji ustalığı” Beynəlxalq festivalın (layihənin müəllifi – Tərlan Seyidov) münsiflər heyətinin protokolunun qərarı (yaş məhdudiyyəti nəzərə alınmadan).

   

   

  REKTOR                                                                                       professor F.Ş.BƏDƏLBƏYLİ